Republika Srpska planira da se zaduži kod Evropske banke za obnovu i razvoj za 150 miliona evra sa ciljem finansiranja projekta Koridor 5-C, obilaznica Doboj.


Odluka je danas prihvaćena na sednici Vlade RS i biće upućen na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.

- Cilj projekta je da se obezbede dodatna sredstva za izgradnju dionice autoputa Koridor 5-C, dužine oko šest kilometara, između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo 2 (međuentitetska linija razgraničenja), uključujući most preko reke Bosne, dva tunela i vijadukt – saopšteno je nakon sednice Vlade Srpske.

Na današnjoj sednici Vlada Republike Srpske prihvatila je i Nacrt programa javnih investicija RS za period od 2020. do 2022. godine

Planirana je realizacija investicionih projekata (kapitalna potrošnja) u ukupnom iznosu 568.067.262 KM.


PROČITAJTE JOŠ: Most u Gradiški grade već od jeseni!

- Među projektima koji ulaze u sastav Programa javnih investicija, ima i onih čija je realizacija počela u prethodnim godinama i zaključno sa 2018. utrošeno je 1.611.7705.422 KM iz svih izvora finansiranja, a u tekućoj godini planira se uložiti 502.122.804KM. Takođe, ima projekata čija realizacija traje i nakon isteka 2022. godine i u tom periodu potrebno je uložiti 84.654.386 KM – navedeno je iz Vlade Srpske.