Vlada Republike Srpske usvojila je na sednici informaciju o reorganizaciji regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u BiH. Donesena je odluka da se formiraju regionalni timovi u skladu sa organizacijom okružnih tužilaštava u Srpskoj.


Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova da koordiniše ove aktivnosti , a republički organi uprave su zaduženi da u okviru svojih nadležnosti, pruže podršku MUP-u Srpske.


U julu 2003. godine Savet ministara BiH doneo je odluku o procedurama i načinu koordinacije aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH i uspostavljanje Državnog koordinatora za BiH. Na taj način uspostavljeno je telo odgovorno za koordinaciju aktivnosti u vezi sa trgovinom ljudima.

U skladu sa Pravilima o zaštiti žrtava i svedoka trgovine ljudima BiH, donesenim 2007. godine, uspostavljeni su regionalni monitoring timovi za borbu protiv trgovine ljudima.


Regionalni monitoring timovi za Sarajevo, Banjaluku, Mostar i Tuzlu formirani su po principu teritorijalne organizacije Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).


PROČITAJTE JOŠ: Stefanović i Flesenkemper o trgovini ljudima


U regionalne timove, pored nadležnih institucija sa bh. nivoa vlasti, uključeni su i predstavnici entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i policije Brčko Distrikta, tužilaštva, ministarstva za rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, inspekcije rada, centra za socijalni rad i nevladine organizacije.

- MUP Republike Srpske je, prepoznajući problem trgovine ljudima, te potrebu za saradnjom u ovoj oblasti, podržavalo zajedničke aktivnosti i učestvovalo u radu ovih timova. Međutim, nakon analize dosadašnjeg rada, svrsishodnosti postojanja i pomenutog načina organizacije, MUP je utvrdio da timovi nisu postigli očekivane rezultate, odnosno da nisu ostvarili svrhu svog postojanja – saopšteno je danas nakon sednice Vlade RS.


Dodaje se da je, nakon postignutog konsenzusa predstavnika svih nadležnih institucija u Srpskoj, MUP RS uputio inicijativu Ministarstvu bezbednosti BiH da se izvrši reorganizacija, a umesto dosadašnje organizacije regionalnih monitoring timova koja je u skladu sa organizacijom SIPA-e, predložena je nova organizacija prema okružnim tužilaštavima u Republici Srpskoj.

- Predlog je u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima, te članom 29. Konvencije Saveta Evrope o akciji protiv trgovine ljudima – saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.