GRADONAČELNIK Brčko distrikta BiH Siniša Milić najavio je regionalni sastanak ministara iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i BiH, koji će na današnjoj konferenciji u Brčkom raspravljati o projektu integrisanog upravljanja rečnim koridorima Save i Drine.

Pročitajte još: U Višegradu sastanak ministara BiH, Crne Gore i Srbije o regionu Drina-Tara-Sava

Kako je Milić istakao, reč je o jednom od najvećih regionalnih skupova, koji su do sada održani u Brčko distrktu, pošto će se na ministarskoj konferenciji raspravljati o projektu Svetske banke, koji pored revitalizacije plovnog puta reke Save i jačanja regionalne saradnje, podrazumeva i niz drugih važnih projekata.

- Tu su i potprojekti, koji uključuju revitalizaciju luke Brčko, kroz obezbeđivanje postrojenja za kvalitetno snabdevanje električnom energijom i jačanje pretovarnih kapaciteta. Tu je i niz projekata koji se odnose na sanaciju korita rečica Brka i Blizna, i svakako, veoma važno deminiranje desne obale reke Save - istakao je Milić.

On je dodao da će nakon održavanje okruglog stola, na ministarskom nivou uslediti rasprava o tehničkim detaljima projekta.

Ukupna vrednost projekta je 242 miliona evra, od čega bi Bosni i Hercegovini bilo dodeljeno 73 miliona evra, a za Brčko distrikt BiH je predviđen iznos od 13,7 miliona evra.