NOVO GORAŽDE - Na Drini, gde se graniče dva dejtonska Goražda, već dve godine se sa hroničnom nestašicom novca, rvu medicinari i pacijenti Novog Goražda u RS. Isključeni su im telefoni i internet, zbog čega je blokiran rad u komunikaciji pacijent - lekar - apotekar.

- Dom zdravlja je nekim ranijim nepotrebnim i nerazumnim kreditima bivših rukovodstava uvučen u dužničko ropstvo, a Poreska uprava je to godinama tolerisala. No, mi sa mesečnom dotacijom Fonda zdravstva od 15.000 maraka ne uspevamo da podmirimo osnovne troškove i obaveze iz domena rada, a kamoli da vraćamo sumnjive kredite, o kojima nema pisanog traga u našem Domu zdravlja. I radnici potražuju 130.000 maraka za neisplaćene plate, tako da ovde, uz svu racionalnost i štednju su "beli mantili" zavijeni u crno - kaže za "Novosti" Jelena Gavrilović, direktor Doma zdravlja.

Blokiran je i račun Opštini Novo Goražde zbog čega već dva meseca zaposleni ne primaju plate, a kad će ne zna se.

I opštinskoj administraciji i zdravstvenoj ustanovi blokade se vrše periodično, a intenzivnije u minule dve godine. Ako se izuzme "Hladnjača" u Novom Goraždu, platu jedino primaju budžetski korisnici, jer su na industrijskim postrojenjima "Tvornica mašina" i "Fabrika žice" odavno stavljeni katanci. Otuda i ne čudi što je iseljavanje srpskog življa iz Novog Goražda, gotovo svakodnevno. Ovde veruju da je to zbog toga što je minulih lokalnih izbora SDS preuzeo vlast od SNSD.


NETAČNI NAVODI

FOND zdravstvenog osiguranja RS demantovao je navode rukovodstva Doma zdravlja Novo Goražde da im Fond onemogućava zdravstvenu zaštitu stanovništva i saopštio je da je ovoj zdravstvenoj ustanovi do sada doznačeno 193.000 KM od 208.000 predviđenih ugovorom za ovu godinu. Kad je reč o dodatnih 50.000 KM koja su odobrena za Dom zdravlja Novo Goražde, u Fondu navode da ih još nisu uplatili, jer im ona duguje oko 180.000 KM iz ranijeg perioda. Iz Fonda poručuju da je Dom zdravlja Novo Goražde prestao da izmiruje obaveze 2013. godine. Na osnovu sporazuma o izmirenju duga koji je potpisao Dom zdravlja Novo Goražde, ova ustanova obavezala se da će Fondu vratiti dugovanja koja su nastala do 2006. godine, o čemu Fond poseduje urednu dokumentaciju.