KRUŠEVAC-STRUČNjACI Arheološkog instituta u Beogradu i Narodnog muzeja u Kruševcu otkrili su u zadnje dve godine čak 20 novih arheoloških lokaliteta na donjem toku Zapadne Morave na teritoriji grada Kruševca i opštine Trstenik, saznaju “Novosti”. U okviru velikog nacionalnog projekta, koje finansira Ministarstvo kulture, arheolozi iz dve institucije obilazili su tokom oktobra kruševački kraj i radili tzv. arheološku prospekciju rečnih terasa.

Pročitajte još: U slivu tri Morave trag dolaska Slovena

Reč je o prvom velikom i studioznom rekognisciranju terena koji je dao izuzetne rezultate, a koji, interesantno, dobrim delom prati pravac budućeg Moravskog koridora i biće od značaja i graditeljima auto-puta Pojate-Preljina.

- Razvili smo metodologiju ciljanih obilazaka viših rečnih terasa i njihovih spojeva sa nižim zemljištem i na taj način smo došli i do otkrića novih nalazišta-predočava za “Novosti” arheolog Ivan Bugarski, rukovodilac terenskih istraživanja sa Arheološkog instituta u Beogradu.

Pročitajte još: ARHEOLŠKO NALAZIŠTE KOD FEKETIĆA: Nekropola na obali

- Trudom kolega prethodnih godina, već se došlo do prepoznavanja priličnog broja nalazišta. Mnoga su otkrivena i slučajno, kao posledica zemljanih i građevinskih radova, posebno u periodu zadnjih 10 do 15 godina.



Bugarski napominje da je cilj projekta da se stigne do Stalaća i sastava Morave, gde će arheološki tim tokom naredne godine mapirati lokalitete na pravcu Kruševac-Ćićevac-Varvarin. Ove godine, utvrđeno je da je najveći broj nalazišta iz perioda metalnih doba, kasne praistorije, poslednje milinijuma p.n.e,a iza njih, po broju, slede nalazišta iz različitih perioda srednjeg veka. U ataru sela Kukljin, nađeni su i istaci iz rimskog perioda,ali reč je o preliminarnom uvidu u pronađeni materijal.



-Naš posao je da napravimo noviju i precizniju mapu arheoloških lokaliteta, koristili smo GPS uređaje, beležili pozicije i ta karta biće polazna osnova budućim sistematskim istraživanjima – iznosi Bugarski. -Naše analize su i utemeljene, jer i svaki lokalitet opširno dokumentujemo fotografijama i tekstom sa posebnim osvrtom na reljefne,topografske i mikrotopografske uslovljenosti podizanja tih naselja.



Tokom rekognisciranja, nađeno je nekoliko stotina keramičkih posuda iz različitih perioda. Na nekim lokalitetima, naišlo se na komade kućnog lepa, izgorelih kućnih konstrukcija,a na par lokaliteta registrovani su i komadi topioničarske zgure, što svedoči o metalurškim aktivnostima. U Rasinskom okrugu radiće se i geofizička snimanja nalazišta, tako da prava otkrića tek predstoje.



U OKRUGU ČAK 140 NALAZIŠTA


- NA teritoriji celog Rasinskog okruga postoji 140 arheoloških lokaliteta, sada ih imamo i više, a sve to govori koliko je reč o kraju, koji je oduvek bio naseljen, posebno pored Morave, važne i plodne reke- predočava za “Novosti” korukovodilac na projektu, arheolog Marin Bugar iz Narodnog muzeja Kruševac.-Svi lokaliteti gotovo, po pravilu, “prate” savremena naselja.

“BLAGO” ISPOD ORANICA

PETOČLANI tim arheologa je pretraživao i na desetine oranica, zasade,puteve sa i bez vegetacije. Istraživana su trase ka graničnim opštinama, Kruševac-Šanac, odnosno Kruševac-Makrešane, Globoder,Mačkovac,Bela Voda,Kukljin,Konjuh,Jasika,Gavez.Dokazi su brojni da sva ova kruševačka naselja imaju bogatu istoriju.