U ambijentu jagodinskog izletišta Potok, a u okviru tradicionalne manifestacije "Jagodinsko kulturno leto", kao i svake nedelje razvilo se veličanstveno srpsko kolo, važan segment srpske kulturne tradicije, koje je i UNESKO uvrstio u red svetske kulturne nematerijalne baštine.

Jagodina godinama pokazuje koliko je važno čuvati i negovati srpsku narodnu tradiciju a 5.000 posetilaca iz više gradova Srbije, pokazali su koliko su željni da zaigraju srpsko kolo.