KADA bi se u ovom trenutku u prestonici dogodila neka elementarna nepogoda, većina sirena koje bi građanima ukazale na opasnost ne bi se oglasila. Postojeći sistem za obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva na teritoriji Beograda je isključen, a novi još nije uveden. Slična situacija je i u gradovima širom naše zemlje.

Mnogobrojna sredstva koja su korišćena za vreme NATO agresije su nestala. Podrumi u kojima su centri bili smešteni su ispražnjeni, oprema je, kao i obaveštajna radio-mreža, nestala. Sirene na krovovima opštinskih zgrada su zarđale i neispravne, one na javnim površinama zarasle su u korov.

Takođe, za vreme bombardovanja, gotovo svi centri za obaveštavanje imali su modulacioni uređaj kojim su mogli da prekinu program lokalne radio ili televizijske stanice i emituju saopštenje. U Beogradu su sirene bile aktivirane 284 puta, a radile su, kada se sve sabere, ukupno četiri sata. Glas Avrama Izraela, načelnika Centra za obaveštavanje 1999. godine, pažljivo se slušao tokom NATO bombardovanja naše zemlje, a mnogi su ga nazvali "dobar glas u zlo vreme".

Pročitajte još: Sirene ostale bez glasa

- Centar za obaveštavanje i ja, kao prvi među jednakima, trudili smo se da svakog minuta budemo od koristi Beograđanima, da ih pravilno informišemo, da utičemo na njih da odlaze u skloništa i zaštite svoje živote - ističe Izrael za "Novosti". - Davali smo informacije i o tome šta je pogođeno i narod nam je verovao, slušao je naša upozorenja. Jedino za čime žalim je što nisam bio direktniji i naredbodavniji.

Posle punih 20 godina, gotovo da ništa nismo naučili, smatra Izrael. Početkom 2001. većina oficira je otišla u penziju. Ljudi koji su bili u borbenim dejstvima, a koji su imali iskustva, tragom političkih odluka sklonjeni su sa scene.

OBRENOVAC USPOSTAVLjANjE novog sistema počeće najpre u opštini Obrenovac. I u maju 2015. godine Obrenovcu je predat mobilni sistem za uzbunjivanje koji je ugrađen u službeno vozilo.

- Danas ni u jednoj lokalnoj samoupravi ne postoje centri za uzbunjivanje, sve ono što je funkcionisalo i radilo, mi smo uzeli gumicu i izbrisali, i trenutno nemamo ništa - dodaje Izrael. - Umesto da napredujemo, mi smo nazadovali.

U okviru postojećeg sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje u prestonici postoje 22 pneumatske alarmne sirene, od kojih nijedna ne radi. Njihova popravka je neisplativa, jer su tehnološki prevaziđene. Od 87 instaliranih električnih, ispravno ih je 56. U ovom slučaju popravka je moguća, jer je reč o jedinstvenoj opremi.

Iako je Grad Beograd imao u planu dogradnju sistema za uzbunjivanje još pre dve godine, procenjeno je da je zbog starosti potrebno ugraditi novu opremu. Da nešto mora da se preduzme, nadležni su shvatili posle katastrofalnih poplava u Obrenovcu 2014. godine.

- Formirali smo radnu grupu koja je trebalo da definiše realizaciju projekta dogradnje sistema za uzbunjivanje - navode u nadležnom gradskom Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije odnosa sa građanima. - Studija akustičnosti je urađena 2015. i tada se došlo do ovih podataka. Predloženo je da se ne radi dogradnja, već da se izradi novi sistem. Projekat je trenutno u fazi završetka, a rok za realizaciju biće određen u tenderskoj dokumentaciji. Planirano je da kompletan sistem bude objedinjen u monitoring centar do 2020. godine.

Pročitajte još: SEĆANjE: Sirene gore od praznih činija

Studija, koja je urađena, obuhvata teritoriju grada Beograda sa prilaznim putevima i dobila je saglasnost MUP, Sektora za vanredne situacije, kao i Sekretarijata za urbanizam. Kada se bude pristupilo osavremenjivanju opreme za uzbunjivanje, akcenat će biti na električnim sirenama.

Obrenovac u proleće 2014. godine - Foto M. Labudović


- Neispravne sirene neće biti popravljane već zamenjene savremenijim koje će imati mogućnost automatskog upravljanja. Studijom akustičnosti predviđeno je ukupno 316 novih sirena. Od toga je najveći broj, 169, elektronskih sa mogućnošću prenosa i govora, signala i podataka - stoji u planu.


NADLEŽNOSTI

l SISTEM za javno uzbunjivanje i obaveštavanje u prestonici do 2009. godine bio je u nadležnosti Ministarstva odbrane, a potom pod okriljem Ministarstva unutrašnjih poslova.

l OD pre dve godine je u nadležnosti Grada Beograda.

l POSTOJEĆI sistem koji je Grad preuzeo nema mogućnost

automatskog upravljanja.