OTAVA - Broj irvasa u Kanadi je opao na "istorijski nizak" nivo, posebno na istoku gde je i sam opstanak tih životinja "u opasnosti", dok istrebljenje preti i velikom kanadskom leptiru "monarhu", ukazao je odbor naučnika u Otavi.

"Irvasi su nažalost veoma osetljivi na poremećaje koje čovek izaziva u prirodi, a mi ih ugrožavamo sve više. Ti faktori stresa su izgleda na složen način povezani s brzim zagrevanjem klime na severu", ukazala je Žistin Rej u izveštaju Odbora za status ugroženih divljih životinja u Kanadi (COSEVIC).

Broj irvasa "alarmantno opada" i "brojnost mnogih krda na severu je sada na istorijski najnižem nivou, a postoji razlog za strahovanje da njihova brojnost više neće obnoviti", smatraju stručnjaci Odbora koji daje preporuke Vladi Kanade.

Uzroci smanjenja broja tih divljih životinja su povezani sa smanjivanjem subpolarnih šuma pod uticajem eksploatacije drveta i ruda, kao i s narušavanjem staništa zbog globalnog zagrevanja klime koje je mnogo izraženije u okolini Severnog pola nego drugde. U oktobru, Svetski fond za prirodu (WWF) je takođe izrazio zabrinutost zbog "krajnje zabrinjavajućeg" opadanja broja irvasa u Kanadi, navodeći da su se neka stada za poslednjih 30 godina smanjila za čak 95 do 98 odsto.

Za drugu migratornu vrstu, leptire "monarhe", ocenjeno je da su "na putu nestanka", pre svega zato što su njihova zimska staništa u Meksiku već "postala minijaturna", a "i dalje se smanjuju", ukazao je COSEVIC. Ti leptiri najesen prelete 4.000 kilometara od Kanade do Meksika da bi se sklonili od hladnoće, ali će izumreti ako se ništa ne uradi da se zaštite njihova "ugrožena zimovališta". Juna ove godine 200 američkih, meksičkih i kanadskih intelektualaca, naučnika i umetnika pisalo je lide rima te tri zemlje tražeći zabranu rudarstva i nelegalne seče šuma u meksičkom rezervatu gde "monarsi" provode zimu.

Oni su zahtevali i oštriju zabranu pesticida na parcelama gde raste mlečika, biljka na kojoj ženke leptira ostavljaju jaja. Ukazali su i na štetnu upotrebu herbicida koji se koriste na njivama s kukuruzom i sojom.