ČAK 30.000 hektara U Srbiji je “bolesno”, degradirano zemljište. Uz to, sručnjaci procenjuju da svake godine oko 4.000 novih hektara poljoprivrednog zemljišta “unište” rudarski kopovi, industrija, saobraćaj, deponije, jalovišta...

Ovakvo zemljište u svetu odavno se leči sađenjem miskantusa, biljke poznate i kao kineski šaš. Reč je o izuzetnom bioenergentu, čija je toplotna moć dva puta veća od kolubarskog lignita. Odnedavno miskantus je stigao na probu i u Srbiju. Na zahtev Elektroprivrede Srbije, Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura” Univerziteta Singidunum započeo je eksperimentalno gajenje ove biljke.

Po rečima profesorke Gordane Dražić, istraživanje mogućnosti proizvodnje miskantusa u Srbiji, kao novog bioenergetskog goriva, počelo je 2006. godine, kada je Ministarstvo nauke odobrilo projekat.

KONTROLA MISKANTUS je “sterilni hibrid”, što znači da biljka ne proizvodi seme, pa ne može da se nekontrolisano razmnožava - kaže naša sagovornica. - Uvek kada se na neku teritoriju unosi strana vrsta, mora se voditi računa da ona ne postane invazivna. Naša istraživanja su pokazala da ovaj rizik ne postoji u slučaju gajenja miskantusa u Srbiji.

- Ogledne površine nalaze se na više od 20 lokacija u Srbiji, najviše na odlagalištima pepela i šljake termoelektrana, jalovinama rudnika lignita, zatvorenim komunalnim deponijama kao i na močvarnom, nekvalitetnom poljoprivrednom, alkalnom i ekstremno kiselom zemljištu - objašnjava profesorka Dražić. - Rezultati pokazuju da ovaj energetski usev, visoke kaloričnosti, može da se gaji u Srbiji i da bi se proizvodnja njegovih briketa isplatila.

Sadnjom miskantusa na 100 hektara i proizvodnjom briketa tokom naredne dve decenije - uložena sredstva vratila bi se šestostruko!

- Podizanje plantaže iziskuje u prvoj godini oko 3.000 evra po hektaru, mala ulaganja u održavanje u drugoj i samo troškove skidanja useva u narednih 20 godina - objašnjava naša sagovornica. - Pored korišćenja za biogorivo, može se koristiti i kao građevinski materijal. Pokazano je da miskantus ima značajan potencijal za prikupljanje zagađenja sa stočnih farmi i nekih teških metala, prvenstveno kadmijuma.