INŽENjER hidrotehnike i pronalazač Rade Milutinović iz Novog Sada već pet godina nudi mobilni sistem za zaštitu od poplava, ali kako tvrdi, država i privreda za njegov patent uopšte nisu zainteresovani. Milutinović skoro tri decenije radi u vodoprivredi, cenjeni je stručnjak za regulaciju reka, vodovoda i kanalizacija, ali od 2008. godine, kada je smislio Univerzalni sistem "L" elemenata za odbranu od poplava, nema sa kim da ga realizuje.

- Kada sam pripremio izum, hteo sam da ga predam Javnom preduzeću "Vode Vojvodine", ali me rukovodioci uopšte nisu razumeli i nisu bili zainteresovani za moj projekat - začuđen je Rade Milutinović, inače član Srpske akademije izumitelja i naučnika SAIN. - Interesovanje nisu pokazali ni kasnije, kada sam 2013. godine dobio patent. Danas u Srbiji niko nije zainteresovan za proizvodnju i primenu ovog patenta, kojim bi se spasli ljudi, njihova imovina i čitava naselja.

U dokumentaciji, na osnovu koje je Zavod za intelektualnu svojinu odobrio patent za Univerzalni konstruktivni "L" element, piše da su to posebno profilisani betonski blokovi koji su u odbrambenom položaju statički stabilni na prevrtanje. Stabilni su i na klizanje po podlozi, što zavisi od podloge, a potrebna stabilnost na klizanje pri maksimalnim opterećenjima obezbeđuje se dodatnim merama. "L" elementi su trajna oprema. Inertni su na vremenske uticaje i na dejstvo vode. Imaju univerzalnu primenu. Oni su jedina trajna mobilna oprema za odbranu od poplava. Skladište se na mestu primene ili u blizini mesta primene, na otvorenom. Po tome su jedinstveni.

- Kao dete, sredinom šezdesetih godina u Lučanima, doživeo sam veliku poplavu koju su prouzrokovale reke Bjelica i Zapadna Morava - priča Milutinović.

ZABORAVLjENI "PRIRUČNIK" Najveća odbrana od poplava organizovana u Jugoslaviji bila je 1965. godine kada je poplavljeno pola Vojvodine. U dramatičnoj borbi sa vodenom stihijom spaseni su gradovi Bačka Palanka i Novi Sad. - Dokumetacija o toj odbrani predstavlja i danas priručnik, ali ga, izgleda, malo ko čita - sa žaljenjem kaže Milutinović.


- Ona je ostala duboko urezana u moje sećanje i verovatno je presudno uticala na želju da se izborim sa poplavama. Ideja za "L" elemente mi se javila iznenada, dok sam se vraćao iz Nemačke 2008. godine, na auto-putu, u toku vožnje. Zaustavio sam auto i sve skicirao. Odmah sam znao da je to trajno rešenje za poplave.

Milutinović tvrdi da se svuda u svetu, pa i u Srbiji, opasnost od poplava neprestano uvećava. Maksimalni vodostaji su sve viši, a mogućnosti odbrane sve manje.

- Za nas u Srbiji je vrlo opasno da nas od poplava čuvaju ljudi i službe koje misle da poplava neće biti, ili da se one mogu zaustaviti vrećama sa peskom - kaže Milutinović. - Odgovorni moraju imati odgovor na pitanje: šta ako bude poplava? Ova logika mora da preovlada i kod nas. Dok to ne bude, trpećemo štete, možda i katastrofalne. Moj patent omogućava sigurnu zaštitu od velikih voda.

Naš sagovornik dodaje da je prošle godine napravljena i ispitana probna serija "L" elemenata. Sačinjeni su elementi zaštitne visine 1,2 metra, a rezultati ispitivanja su u potpunosti potvrdili sve zamisli iz patenta.


BIOGRAFIJA I PRIZNANjA

Milutinović je rođen 1952. godine u Užicu. Građevinski fakultet u Beogradu, hidrotehnički smer, završio je 1978. radom o derivacijama Topčiderske reke. Radio je u preduzeću "Ivan Milutinović" Beograd, Gradnji "Bijela", "Vodoprivrednoj organizaciji PKB", "Vodoprivredi" iz Sibnice, a od 1980. godine je u firmi "Hidrobiro" Novi Sad, čiji je direktor. Autor je desetak izuma i patenata iz oblasti uređenja rečnih korita i zaštite od erozije. Za rešenje Univerzalni konstruktivni "L" element dobio je diplomu i zlatnu plaketu Tesla festa i zlatnu medalju Ruskog inovativnog brenda "Nikita Mihalkov".