PLJAČKAŠI kulturnog blaga sistematski pustoše arheološke lokalitete, crkve, muzeje, galerije, privatne i kolekcije u Srbiji. Lavovski deo plena završava u inostranstvu, gde umetnine i arheološki predmeti imaju visoku cenu. Čak i kada budu otkriveni, lopovi najčešće budu osuđeni na male kazne, pa su sve drskiji, kažu srpski arheolozi.

- Trgovina arheološkim predmetima i umetninama treća je među najprofitabilnijim vrstama kriminala - kaže dr Dragana Antonović iz arheološkog instituta SANU, predsednik Srpskog arheološkog društva. - Zato stotine "divljih" kopača svakodnevno razaraju kulturnu baštinu Srbije. Nedavno je čovek koji se predstavio kao član udruženja "Arheo-amateri" uništio neolitski lokalitet u selu Supska kod Ćuprije, kopajući - bagerom! Divlji kopači su razorili zidove antičke građevine u Davidovcu kraj Koridora 10. Seljani ni kada ih vide na svojim imanjima ne smeju da reaguju, jer izvuku deblji kraj.

U Srpskom arheološkom društvu upozoravaju da se odnedavno na lokalitetima pojavljuju ljudi u uniformama sličnim policijskim koji se predstavljaju kao čuvari nalazišta.

- Naši seljaci uglavnom gledaju uniformisane ljude sa strahom, iako je reč članovima udruženja koje je privredni subjekt, dakle firma koja ostvaruje profit. U statutu "Arheo-amatera" čak piše da imaju pravo da prodaju predmete pronađene u istraživanjima. To je potpuno nezakonito! Arheološko društvo je upozorilo Agenciju za privredne registre da je registrovala udruženje koje se bavi nazakonitim aktivnostima, ali nije bilo nikakve reakcije! Više ne znamo kome da se obratimo za zaštitu zakonitosti - kaže dr Dragana Antonović.

Policija je početkom aprila u Šidu privela nekoliko osoba s metal detektorima koji su se predstavili kao članovi "Arheo-amatera Srbije". Policijska uprava je zatražila informaciju od Ministarstva kulture da li je reč o legalnim istraživanjima.

AMATERI PLANIRAJU I SOPSTVENE MUZEJE U UDRUŽENjU "Arheo-amateri Srbije" tvrde da su se bagerista koji je razorio neolitsko nalazište u Supskoj i divlji istraživači u Šidu lažno predstavljali kao njihovi članovi.
- Mnogo je zloupotreba koje su uperene protiv našeg društva koje pokušava da sačuva baštinu i učini je dostupnom narodu. Udruženje se nedavno registrovalo i za proceniteljske, aukcijske, galerijske i muzejske delatnosti. Planiramo da u budućnosti otvorimo nekoliko muzeja koje će puniti naši članovi - najavljuje Aleksandar Vukadinović.

- Na osnovu Zakona o kulturnim dobrima, delatnost arheološkog iskopavanja i istraživanja mogu obavljati isključivo naučne ustanove ili ustanove zaštite, što znači da udruženja nemaju pravni osnov za ovu vrstu istraživanja. Članstvo u udruženju "Arheo-amateri Srbije" ne omogućava amatersko niti bilo koje drugo obavljanje arheoloških istraživanja - glasio je odgovor iz Ministarstva kulture.

U ministarstvu naglašavaju da je ono jedino nadležno za izdavanje odobrenja za obavljenje arheoloških iskopavanja i istraživanja, i to isključivo zakonom ovlašćenim ustanovama.

- Sve što je pod zemljom, ili vodom, uživa takozvanu prethodnu zaštitu na osnovu Zakona o kulturnim dobrima i državna je svojina. Dakle, ne postoje "lokaliteti koji nisu pod zaštitom". Ministarstvo kulture je upravo u cilju zaštite kulturnog nasleđa Srbije i sprečavanja obavljanja neovlašćenih i nezakonitih istraživanja koje obavlja udruženje "Arheo-amateri Srbije" uputilo Ministarstvu pravde i državne uprave dopis kojim od njih traži da izvrše nadzor nad radom ovog udruženja. Ministarstvo je obavestilo i Agenciju za privredne registre da je registrovalo udruženje čiji je osnivački akt u suprotnosti sa Zakonom o kulturnim dobrima - kaže Olivera Marković, načelnik Odeljenja za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture.

S druge strane, u razgovoru za "Novosti", predsednik udruženja "Arheo-amateri Srbije" Aleksandar Vukadinović kaže da ono radi isključivo po zakonu.

- Mi smo registrovani u Agenciji za privredne registre za istraživanje kulturnog nasleđa na celoj teritoriji Srbije. Zakon o kulturi koji je na snagu stupio 2010, dao je mogućnost da u kulturi učestvuju i pravni subjekti, kao što je naše udruženje. Taj zakon nam je dao i pravo i autonomiju da možemo sami da radimo amaterska istraživanja. Na područjima koja nisu registrovana kao lokaliteti mi imamo pravo da legalno nabavljenom opremom obavljamo arheološka istraživanja. Problem je naših institucija što ne poznaju zakone - tvrdi Vukadinović.

NISU LEGALNI MINISTARSTVO kulture upozorava da su netačne tvrdnje na sajtu udruženja "Arheo-amateri Srbije" da njegovi članovi mogu slobodno uz pomoć detektora, geo-sonara i sličnih uređaja istražuju na "lokacijama dozvoljenim zakonom".
- Pod arheološkim istraživanjima podrazumevaju se nedestruktivna istraživanja uz korišćenje detektora i slične tehnologije. Krivični zakonik je jasan, svi koji neovlašćeno obavljaju arheološka istraživanja kazniće se, a oprema i pronađeni predmeti biće im oduzeti - upozorava Olivera Marković.

Arheo-amateri“, po njegovim rečima, imaju oko 500 članova, od čega trećinu čine članovi iz inostranstva. Ovo udruženje nedavno je promovisalo i tridesetak volontera-čuvara nalazišta koji nose uniforme slične policijskim i nose značke "Arheološke čuvarske službe".

- Pratimo situaciju u celoj Srbiji jer se razne ružne stvari dešavaju na arheološkim lokalitetima. Mi ćemo biti građanska inspekcija. Kad divlji kopači znaju da smo mi na terenu, dvaput će razmisliti da li će izaći. Naši ljudi na terenu sakupljaju informacije od stanovništva, tako da ćemo uskoro imati akcije. Oni će prići svakome ko kopa i tražiti dozvole za takvu aktivnost, a onaj ko ne bude želeo da ih pokaže sigurno krši zakon i alarmiraćemo policiju - kaže Vukadinović.

U Ministarstvu kulture kažu da je za pohvalu svaka građanska inicijativa za zaštitu lokaliteta, ali da članovi udruženja "Arheo-amateri Srbije" ne mogu da budu inspekcija.

- Nadležnost te "čuvarske" službe apsolutno nije regulisana zakonom. Oni za medije tvrde da su se obratili policiji. Kolege iz MUP s kojima zvanično sarađujemo kažu im se to udruženje nije zvanično obratilo, a da jeste, dobili bi informaciju da nemaju pravo da izigravaju inspekciju - zaključuje Olivera Marković.