U OPREMI teksta objavljenog u vašim novinama netačno je napisano da je Dana Budisavljević unuka Diane Budisavljević.

Netačno je i da Dana Budisavljević snima film koristeći kao podlogu maturski rad 19-godišnjeg Miloša Petkovića. Iz interpretacije stiče se utisak da je maturski rad Miloša Petkovića zaslužan za realizaciju velikog filmskog projekta.

Takođe, naslovna fotografija u internet izdanju takođe je pogrešno potpisana ("Dana sa preživelima iz ustaškog logora i mladim istoričarem"). Dana Budisavljević upoznala se sa 19-godišnjim Milošem Petkovićem koji je maturirao na temu Diane Budisavljević, ali on nije profesionalni istoričar. Miloš Petković je upoznao Danu Budisavljević s logorašima koji se spominju u tekstu, no nije imao nikakav drugi uticaj na razvoj filmskog projekta "Dianina lista".

Želimo da vas informišemo da se filmski projekt "Dianina lista" autorke Dane Budisavljević realizuje u produkciji firme Hulahop d.o.o. iz Zagreba, a temelji se na višegodišnjem sustavnom istraživanju profesionalaca istoričara koji se bave životom i delovanjem Diane Budisavljević.

Filmski projekt dobio je potporu Programa MEDIA - program podrške Evropske unije namenjen razvoju evropske audiovizualne industrije, Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Austrijskog kulturnog foruma u Zagrebu i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba. Planirano je da bude dovršen do 2015. godine.

Mija Pavliša,

Odnosi s javnošću Hulahop d.o.o.