I privrednici da se pitaju

V. N.

12. 10. 2019. u 14:23

И привредници да се питају
Do kraja godine biće završen predlog nove strategije industrijske politike Srbije od 2021. do 2030. godine

KAKO će izgledati nova strategija industrijske politike Srbije biće poznato do kraja godine, kada se očekuje da bude završen predlog ovog značajnog plana za razvoj privrede i povećanje njene konkurentnosti. Međutim, to ne znači da se dijalog Ministarstva privrede sa privrednicima ovim činom završava. Naprotiv, dijalog se time tek "zahuktava" i ulazi u novu fazu, u kojoj treba da se razrađuju programi podrške, konkretne mere i aktivnosti koje će omogućiti realizaciju strategije za period od 2021. do 2030, kao i definisanje monitoring sistema.

- PKS očekuje da će privreda imati mogućnost razmatranja i predloga strategije i da će dijalog biti kontinuiran i posle usvajanja strategije. Jer, ekonomski aspekti same strategije, tržišne šanse, izazovi sa kojima se privreda suočava i potrebni okviri za njen uspešan razvoj i rast, kao i razvoj i upotreba novih tehnologija, nisu nikad bili konstanta i generalno su podložni promeni - ističe Dražen Miletić, specijalni savetnik predsednika PKS za modernizaciju komorskog sistema.

PROČITAJTE JOŠ - Dobrim propisima do jače ekonomije

U Privrednoj komori Srbije 17. septembra održan je skup posvećen upravo strategiji nove industrijske politike Srbije od 2021 do 2030. Pomoćnik ministra privrede Dragan Ugrčić tom prilikom je naglasio da će nova strategija poboljšati industrijsku i privrednu konkurentnost, kao i da je ona deo pregovaračkog poglavlja 20 sa EU.

- Prvi aspekt je nacionalni prioritet razvoja industrije i sticanje pametnog i održivog razvoja, gde smo uvažili preporuke EU. Takođe, uspostavljena je struktura koja se fokusira na četiri tematske celine. To su: osnaživanje ljudskih resursa, digitalizacija i inovacije, investicije i međunarodna dimenzija i cikrularna ekonomija i smanjenje emisija ugljen-dioksida. Naša zemlja u ovim oblastima može da napravi kapitalne korake, kako u pojedinačnim sektorima, tako i u privredi u celini - naglasio je Ugrčić.

Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize PKS, istakao je da strategija treba da bude usklađena sa EU, što je i preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja koje se tiče industrijske politike.

- Važno je da imamo jasno zacrtane mere kojima će država pomoći u privrednoj aktivnosti, razvoju kadrova i zapošljavanju, investiranju i internacionalizaciji. Ne smemo da zaboravimo ni dva najvažnija procesa, a to su cikrularna ekonomija i digitalna transformacija - kazao je Vesović.

On je ukazao da su to preduslovi da privreda može da funkcioniše u 21. veku i da se poveže sa evropskim i svetskim tržištem. Objasnio je da se sada sprovodi poslednja faza javno privatnog dijaloga sa kompanijama u organizaciji PKS i da se strategija ne donosi tako što su eksperti nešto napisali pa onda privreda dala komentare, već da su privrednici iz Srbije bili uključeni u njenu izradu od samog početka:

- Strategija u 21. veku mora stalno da evoluira pošto se menjaju okolnosti, pa ćemo imati redovni monitoring i praćenje efekata.

Na skupu su predstavljeni glavni zaključci sprovedenog javno-privatnog dijaloga, kao i razmene mišljenja i iskustava između mnogobrojnih stručnjaka i relevantnih zainteresovanih strana iz javnih i privatnih zajednica.


PROČITAJTE JOŠ - Formula za uspeh preduzetnika

Javno-privatni dijalog pokrenula je Vlada Srbije u okviru procesa izrade nove strategije industrijske politike, kako bi se stvorili uslovi za poboljšanje industrijske konkurentnosti, održivog rasta i razvoja ekonomije, kao i novog zapošljavanja.

U procesu analize potreba privrede, jedan od ključnih elemenata bilo je uključivanje mišljenja privatnog sektora: organizovano je 13 radionica u sklopu javno-privatnog dijaloga sa više od 360 predstavnika privatnih kompanija, sektorskih udruženja, klastera, obrazovnih i drugih institucija.

Prezentacija kao i snimak ovog skupa javno su dostupni na internet-stranici PKS (https://pks.rs/vesti/nova-strategija-za-privrednu-konkurentnost-srbije-1480.

MEJL ADRESA

DIJALOG sa privrednicima u vezi sa novom strategijom industrijske politike i dalje traje. Oni, kao i svi drugi zainteresovani akteri mogu svoje sugestije da šalju na mejl adresu: industrijskapolitikaRS@pks.rs.


PAMETNA SPECIJALIZACIJA

Do kraja godine je planirano da se uz strategiju predstavi i usko povezana strategija pametne specijalizacije. Njen cilj je definisanje prioritetnih oblasti privrede koje imaju konkurentne prednosti, a time i šansu na tržištu. Upravo u takve oblasti je potrebno investirati - kaže Dražen Miletić. - Proces preduzetničkog otkrivanja, odnosno javno-privatnog dijaloga, pokrenut je ove godine paralelno sa javno-privatnim dijalogom na temu nove industrijske strategije, uz direktne konsultacije sa privredom, naučno-istraživačkim institucijama i drugim organizacijama. U ovoj fazi predložene prioritetne oblasti su IKT, mašine i proizvodni procesi budućnosti, kreativne industrije kao i hrana budućnosti. Cilj je da budući programi podrške, mere i aktivnosti Vlade u sklopu ove strategije budu fokusirani na navedene prioritetne oblasti.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije