NEMA kompanije, preduzeća, pa ni radnje koja je može zaobići. Kroz digitalnu transformaciju poslednjih godina, sa manje ili više uspeha, prolazi većina firmi. Izazov je veći pred malim i srednjim preduzećima, čiji su kapaciteti manji. Konkretnu pomoć i podršku mogu da dobiju od Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Lane kroz pilot-projekat, a ove kroz program, konsultanti za digitalnu transformaciju pomažu privrednicima da prođu kroz taj proces.

Centar za digitalnu transformaciju (CDT), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Razvojnom agencijom Srbije (RAS), raspisao je 2. jula javni poziv kompanijama da konkurišu za podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja. Poziv će biti otvoren sve dok postoje obezbeđena sredstva.

- Digitalna transformacija je termin koji se sve češće upotrebljava, a da se pritom podrazumevaju različiti pojmovi, od uvođenja interneta, preko kancelarije bez papira, pa sve do potpune reorganizacije kompanije - objašnjava Ema Orlić, sertifikovani konsultant za digitalnu transformaciju i trener konsultanata. - Najsažetije rečeno, digitalna transformacija u privredi podrazumeva unapređenje poslovanja primenom savremenih tehnologija. Početna tačka na putu kroz digitalnu transformaciju je CDT pri PKS. Kada se prijavi, kompanija na sajtu CDT popunjava upitnik koji služi tome da kompaniji da uvid u sopstvenu digitalnu zrelost, ali i da konsultantu za digitalnu transformaciju pruži polaznu tačku za rad sa kompanijom.

PROČITAJTE JOŠ - Dobrim propisima do jače ekonomije


Kompanija je najčešće u mogućnosti da definiše glavne probleme i ciljeve, ali tek dolaskom digitalnog konsultanta, kroz rad sa digitalnim trendovima, otkrivaju se izazovi i mogući potencijali kompanije koji se dalje razvijaju kroz digitalnu strategiju. Kompanije u koje odlaze sertifikovani konsultanti za digitalnu transformaciju su na različitom nivou digitalne zrelosti. Neke još celokupno poslovanje vode na excel formularima, a pojedini priželjkuju da dokumenti stižu faksom. Sreću se i one koje poseduju sve mašine i softvere.

- Za svaku kompaniju postoji prostor za napredak, a na konsultantu je da im pomogne da izaberu pravi put kroz digitalnu strategiju i da na osnovu toga iskoriste dostupnu pomoć RAS za nabavku softvera, opreme ili usluge koja im je na tom putu neophodna - kaže Ema Orlić. - Iz iskustva u pilot-projektu 2018. godine sa sigurnošću mogu reći da ne postoji kompanija kojoj nije potrebna ova vrsta podrške, nezavisno od industrije ili sektora u kom posluje.

Preduzeće na koje sam naročito ponosna je "Dorat MC", sa kojim sam radila prošle godine i koje je prošlo kroz obe faze pilot-projekta i ove godine prelazi u fazu implementacije. Period između strategije i implementacije je bio nešto duži, ali ih to nije sprečilo da odmah počnu sa primenom svih onih saveta i metoda, koji nisu zahtevali znatna finansijska sredstva gde su rezultati već vidljivi.

Takozvani quick wins ili brze pobede, kako ih konsultanti žargonski zovu mali su koraci koje kompanija može da uradi sama, iz sopstvenih resursa. Oni daju brze vidljive rezultate u transformaciji poslovanja.

- Važno je da kompanija bude otvorena prema konsultantu, koji ima obavezu čuvanja tajnosti podataka, i da u proces krene spremna na promene i učenje novog - napominje Ema Orlić. - Potrebno je shvatiti da konsultant nije tu da izradi sajt, pokrene marketinšku kampanju ili kreira novi proizvod ili uslugu. Konsultant je tu da kompaniji pomogne da sve to uradi sama, u prvom trenutku uz pomoć podsticaja države, a kasnije i iz sopstvenih resursa.

"Dorat MC" je prošao kroz pilot-projekat, ali je transformaciju nastavio. Cilj im je da iz poslovanja proteraju papir i olovku. Firma upravlja gift prodavnicama.

I STARTAPU TREBA OSLONAC - U pitanju je tehnološka startap kompanija čiji osnivač nema više od 23 godine. Digitalni konsultant tu nema šta da traži - to je druga uvrežena predrasuda - objašnjava Ema Orlić. - U ovom slučaju posao digitalnog konsultanta je da pomogne kompaniji da se snađe na tržištu i da pronađe adekvatan biznis model, koji će u najkraćem vremenu i uz najmanje troškove plasirati inovativan proizvod ili uslugu na tržište.

Digitalna transformacija je neminovnost. Ko se ne priključi tom razvoju, neće opstati - kaže Miloš Ćetković, direktor firme "Dorat MC". - Kako su se razvijale telekomunikacije, tako se sada razvija digitalni sektor. Moj prvi kontakt sa poslovnom komunikacijom je bio kada je otac u stan doneo faks. To je nekada bilo čudo, a gde smo sada stigli. Rešili smo da digitalizujemo poslovanje. Prijavili smo se, izabrali su nas i sada od konsultanta dobijamo listu zadataka koje ispunjavamo. To je evolucija. To nije proces koji će se brzo završiti. U praksi to znači da što manje koristimo papir i olovku u poslovanju. Na primer, na sajtu trenutno ručno unosimo stanje koliko imamo kojih proizvoda. Ali vrlo brzo ćemo sajt povezati sa softverom i to će se raditi automatski, to neće morati niko da unosi. Transformacija nosi troškove, ali to je investicija koja će se vratiti. Mi ne želimo da smanjujemo broj radnika, već da naši radnici obavljaju bolje poslove, ono što ne može da se digitalizuje. Svakog dana napredujemo i svakog dana radimo bolje nego juče.


DRAGOCENO ISKUSTVO

- VLASNIK ima više od 60 godina. Nema šanse da razume digitalnu transformaciju. To je jedan od uobičajenih stereotipa - kaže Ema Orlić. - Postoje vlasnici ili top menadžment preduzeća koji nije vičan radu na računaru i nevoljno koristi savremene tehnologije. Ipak, nemojte misliti da oni nisu svesni promena koje se dešavaju na tržištu i da se njihova konkurencija menja. To su ljudi prebogati poslovnim i životnim iskustvom, kojima je samo neophodno približiti šta sve moderna tehnologija može da učini za njihov posao.