I firma može na klik

V. N.

sreda, 29. 08. 2018. u 16:41

И фирма може на клик
Jednočlana privredna društva već od 1. oktobra mogu elektronski da registruju svoje poslovanje. Čitava e-procedura, uključujući i takse, doneće im i oko 30 odsto uštede u novcu

POTENCIJALNI preduzetnici od početka 2018. godine mogu da se registruju putem interneta, odnosno "iz fotelje". Oni koji su već koristili ovu mogućnost uverili su se da je to najbrži i najefikasniji način da se otisnu u preduzetničke vode. Zahvaljujući e-registraciji poslovanja, preduzetnici više neće morati da troše vreme na šalterima, a čitava e-procedura, uključujući i takse, doneće im i oko 30 odsto uštede u novcu. Od prvog dana oktobra, ova mogućenost će biti dostupna i jednočlanim društvima.

Konkretno, od početka 2018. godine, preduzetnici mogu da uštede 500 dinara ukoliko firmu registruju onlajn, jer elektronska registracija preduzetnika, koja obuhvata e-prijavu i e-rešenje o registraciji, košta 1.000 dinara, dok ona u papirnom obliku košta 1.500 dinara.

Pored koristi u vremenu i novcu, e-registracija je takođe i važan korak ka digitalnoj transformaciji Srbije, koju je Vlada Srbije istakla kao svoj strateški prioritet jer donosi brži privredni i društveni razvoj.

Na sajtu Agencije za privredne registre (APR), u posebnom odeljku "e-registracija osnivanja preduzetnika", a zatim u odeljcima "preduzetnik" i "e-usluge", postavljena su sva neophodna objašnjenja, korisnička i video-uputstva, kako bi oni koji imaju dilemu oko e-registracije mogli taj korak uspešno da savladaju.

E-prijava se potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za elektronski potpis, a omogućeno je i elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama. Po završetku prijave, APR šalje rešenje o registraciji novog preduzetnika na i-mejl registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog lica koje je podnelo e-prijavu.

Sertifikat, koji je potreban kako bi se podnela e-prijava za osnivanje preduzetnika, svakako je neophodan i za njegov dalji rad. Primera radi, za podnošenje poreske prijave koje se po zakonu obavlja isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Elektronska prijava je "priznata" i u drugim institucijama ili kućama kojima se ona dostavlja zbog različitih poslova. Tako, recimo, i poslovne banke prilikom otvaranja računa ne bi trebalo da traže potvrdu o registraciji firme na papiru i sa overenim pečatom. Važeći propisi ostavljaju mogućnost da se potrebna dokumentacija dostavlja u elektronskoj formi, a banka može zarad svoje sigurnosti da proveri preduzetnika i na internet stranici APR, u odeljku "registar privrednih subjekata".

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, čiji je predlagač Ministarstvo privrede, biće omogućena i e-registracija preduzeća. Za početak, APR će od 1. oktobra 2018. godine primenjivati e-registraciju jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću.

- Postojeća regulativa u Srbiji se već značajno približila svetu elektronskog poslovanja, a novi Zakon o elektronskom identitetu, elektronskom potpisu i uslugama od poverenja potpuno je usaglasio našu regulativu s međunarodno priznatim standardima - kaže Dušan Berdić, rukovodilac Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije. - Sertifikaciono telo PKS još 2009. godine je realizovalo prvi elektronski servis, a kao prvo realizovano domaće sertifikaciono telo, PKS sa ponosom ističe da ima više od 80.000 generisanih kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji se svakodnevno koriste u elektronskim servisima državnih institucija i privredi uopšte.

Izuzetno brzom realizacijom elektronski popunjenih zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, dobro organizovanom distribucijom do korisnika, visokim kvalitetom profesionalne tehničke pomoći korisnicima i stalnim usavršavanjem kadrova i usluga, Sertifikaciono telo PKS predstavlja veoma značajan faktor elektronskog poslovanja u Srbiji.

Danas nema elektronskog servisa nove generacije u čijem razvoju značajan trag nisu ostavili stručnjaci Privredne komore Srbije. Prednosti tih usluga su ušteda vremena i novca, znatno smanjenje nepotrebne administracije, smanjenje korupcije, podizanje konkurentnosti privrede, uvećanje efikasnosti poslovanja i potpuno funkcionalno usaglašavanje sa zakonima koji važe u EU.

- Sve ovo je put ka potpunoj digitalizaciji poslovanja, od internog poslovanja, preko elektronske poslovne korespondencije s komitentima, pa do pune dvosmerne komunikacije sa institucijama u okviru državne uprave - kaže Dušan Berdić. - Tokom ove godine, Sertifikaciono telo PKS realizuje veoma ambiciozan plan razvojem novih vrsta usluga u oblasti elektronskog poslovanja, koje će se uskoro naći u punoj primeni.


KVALIFIKOVANI SERTIFIKAT

Nekoliko je preduslova za e-registraciju preduzetnika:

- Posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski potpis, kao i instalirani drajver za čitač smart kartica ili USB token. Na portalu APR dostupna je besplatna aplikacija za elektronsko potpisivanje, kao i detaljno uputstvo za njeno korišćenje.

- Mogućnost elektronskog plaćanja "viza" ili " masterkard" platnim karticama, pri čemu je na sajtu APR dostupan odgovarajući servis.

- Nalog za centralizovano prijavljivanje korisnika APR, kako bi se pristupilo informacionom sistemu. Ko nema nalog, može da ga napravi na portalu APR.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)