POSLANIČKA grupa Srpske napredne stranke uputila je danas u skupštinsku proceduru izmene zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima, kojima je predloženo da se cenzus za ulazak u parlament, sa pet, smanji na tri odsto glasova.

Poslanici će se o novinama izjašnjavati tokom februara i, ukoliko stigne "zeleno svetlo", nova pravila primeniće se na izborima na proleće.

Time su poslanici SNS prihvatili predlog predsednika Aleksandra Vučića o spuštanju praga za osvajanje mandata u republičkom, ali i lokalnim parlamentima, kako bi se, što je navedeno i u obrazloženju, izborna volja građana adekvatnije preslikala na sazive.


Izmene zakona predviđaju da će Republička odnosno lokalne izborne komisije, posebnim rešenjem odlučiti da li partija koja je podnela listu može imati status manjinske, a na osnovu potvrde koju podnosiocu liste izdaje savet nacionalne manjine da zaista zastupaju pripadnike manjinskog naroda.


Ova odluka nema veze sa registrom političkih stranaka, pa RIK može partiji koja je osnovana kao manjinska da odbaci taj status ukoliko proceni da je cilj da se izigra zakonsko pravilo oko cenzusa. Za manjinske stranke ne važi pravilo da moraju da osvoje tri odsto glasova, već se njima mandati dodeljuju na osnovu prirodnog praga.

Uvodi se i novina da stranka sa statusom manjine može učestvovati samo na izborima za odbornike u lokalnim samoupravama, gde je poslednjim popisom utvrđeno da pripadnici naroda čija prava zastupaju, tu zaista i žive.


Kako je predviđeno predloženim izmenama, izbori za lokalne samouprave moraju da budu raspisani najkasnije 45 dana pre isteka mandata, dok je u sadašnjim rešenjima bio naveden rok do kada izbori moraju biti sprovedeni (30 dana pre kraja mandata).