AUTORSKI TEKST SERGEJA NARIŠKINA ZA „NOVOSTI“: U Beogradu se još vide ožiljci prisilne transplantacije demokratije

Sergej NARIŠKIN

21. 10. 2019. u 09:13

Direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije Sergej Nariškin: Rusi i Srbi pokazali su nepokolebljiv otpor okupatorima. Naši protivnici na Zapadu žele da ponovo napišu rezultate Drugog svetskog rata

АУТОРСКИ ТЕКСТ СЕРГЕЈА НАРИШКИНА ЗА „НОВОСТИ“: У Београду се још виде ожиљци присилне трансплантације демократије

MOGUĆE je da ne postoji drugi, očigledniji primer spremnosti evropske političke elite na opasne eksperimente transformacije svesti sopstvenih građana, od upornih pokušaja promene istorijskog sećanja na Drugi svetski rat. A pomenuto nasilje nad prošlošću vrši se upravo onda kada se lekcije prošlosti čine posebno aktuelnim za Evropu. U kontekstu kratkovidog ponavljanja sumnjivog iskustva "politike izolacije" na kontinentu, razočaranja značajnog dela stanovništva EU u "evropsku ideju", jačanja nacionalističkih težnji, potpuno se jasno postavlja pitanje Quo vadis? I zaista, da li se sadašnji svet kreće u tom smeru?

U postmodernom svetu sve je izloženo muzealizaciji. Ohrabrujuće je što je takva sudbina zaobišla Drugi svetski rat. Događaji i rezultati Drugog svetskog rata danas izazivaju žustrije rasprave i sporove nego tokom Potsdamske mirovne konferencije u periodu jul-avgust 1945. godine, kada su bivši saveznici rastrzani suprotstavljenim stavovima, postavljali temelje novom svetskom poretku. U uslovima sveprisutnog porasta geopolitičkih tenzija u svetu, samo se može pozdraviti zdrava želja da se dublje razumeju uzroci i pretpostavke glavne tragedije XX veka, kao i čuvanje od ponavljanja grešaka iz prošlosti.

Sasvim je drugačije kada se zbog oportunističkih ideja sprovodi pristrasna revizija, smišljena sa ciljem smanjenja uloge u pobedi nad fašizmom onih zemalja čiji se današnji politički kurs u evroatlantskom taboru smatra "neprihvatljivim" (čitaj - isuviše suverenim). Šta, na primer, predstavlja beskrupulozno odbijanje upućivanja poziva Rusiji i Srbiji na ceremoniju obeležavanja 80-godišnjice početka Drugog svetskog rata u Varšavi, pre svega imajući u vidu emocije veterana i njihovih rođaka?

Zapadni saveznici, zajedno sa Nemačkom, koja se pridružila njihovom "bliskom kružoku", poštujući jedni druge na proslavama povodom obeležavanja događaja iz Drugog svetskog rata, sa namerom ignorišu nespornu činjenicu. Glavni udar Trećeg rajha bio je usmeren na slovenske narode Evrope, izložene planiranom genocidu kako bi se oslobodio "životni prostor" za "rasu gospodara". I upravo je glavni teret borbe protiv fašističke agresije pao na slovenske države.

SSSR i Srbija, koja je u to vreme bila deo Kraljevine Jugoslavije, spadaju u zemlje koje su tokom ratnih godina procentualno izgubile najveći deo stanovništva. Plan napada na Srbiju, nazvan "Kazna", koji su na proleće 1941. godine izvele sile Osovine, imao je karakter uništavanja koji je vodio ka besmislu i rušenja svega živog. Na teritoriji Sovjetskog Saveza nemačke trupe su delovale u skladu sa ozloglašenim "Podsetnikom nemačkog vojnika" (koji je postao jedan od dokumenata tužilaštva na suđenjima u Nirnberškom procesu): "Nema nerva, srca, sažaljenja - sazdan si od nemačkog gvožđa ... Ubij svakog Rusa, ne zaustavljaj se pred starcem ili ženom, devojčicom ili dečakom ... Nemac je apsolutni gospodar sveta."

U navedenim okolnostima, Rusi i Srbi su u fašističkoj agresiji sasvim opravdano videli egzistencijalnu pretnju, i posle suočavanja s njom, oba naroda su pokazala nepokolebljiv otpor okupatorima i želju za bratskim uzajamnim pomaganjem dostojne sećanja svojih potomaka. U Jugoslaviji, koju su u aprilu 1941. godine faktički raskomadale Nemačka, Italija, Mađarska, Rumunija i Bugarska, za bukvalno samo nekoliko meseci formiran je masovan nacionalni partizanski pokret, za čije je aktiviranje jedan od podsticaja bio napad fašističke Nemačke na SSSR. Značajno je da se u čuvenom pozivu na narodni ustanak dana 4. jula 1941. godine, partizanski vođa Josip Broz Tito obratio Srbima, Hrvatima, Slovencima, Crnogorcima i Makedoncima sa apelom: "Nećemo dozvoliti da se vojne zalihe i druga sredstva, koji služe fašističkoj hordi u njihovoj borbi protiv Sovjetskog Saveza, prevoze našim putevima."

Sa svoje strane, SSSR je, takođe, učinio sve moguće da pruži pomoć partizanima koji su morali da se bore protiv neprijatelja, mnogostruko jačeg od njih. Između Moskve i Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) održavana je stalna radio-veza. Od početka ustanka, sovjetski građani, pre svega ratni zarobljenici koji su pobegli od nacista i obreli se u Jugoslaviji, aktivno su se pridružili partizanskim odredima. Na jesen 1943. godine Sovjetski Savez je na svojoj teritoriji počeo da formira odvojene jugoslovenske vojne jedinice. One su popunjavane jugoslovenskim državljanima koji su živeli u SSSR-u, prolazili specijalnu obuku u Sovjetskom Savezu i bili u potpunosti opremljeni, uključujući i teškom tehnikom.

Danas već možemo otvoreno reći da su u redovima dobrovoljaca, koje je Moskva tokom rata uputila u okupiranu Jugoslaviju, bili i sjajni sovjetski obaveštajci. Tako je, u cilju koordinacije sa partizanskim otporom u junu 1944. godine, iskusni oficir sovjetske spoljne obaveštajne službe Leonid Leonidovič Linicki ubačen u zemlju padobranom. Uoči upućivanja u neprijateljsku pozadinu, Linicki, koji je tražio da ide na front, naglasio je u izveštaju rukovodstvu: "U pogledu zadataka koji su mi dodeljeni, želim da predupredim rukovodstvo da sa moje strane neće čuti odbijanje, čak i u slučaju da je zadatak povezan sa mojom neizbežnom smrću."


Pretrpevši pokušaje mučenja jugoslovenske tajne policije i težak prinudni rad usled "nanošenja štete antisovjetskim organizacijama belih emigranata", Linicki nije preuveličao čvrstinu svog duha. Rame uz rame sa jugoslovenskim partizanima, učestvovao je u borbama, bio ranjen, ali nije napustio svoju poziciju i ostao je u zemlji do potpunog oslobođenja.

Ne smemo da ne spomenemo i agente naše vojne obaveštajne službe, koji su odigrali važnu ulogu u uspostavljanju vojno-političke i materijalno-tehničke saradnje Moskve i Beograda tokom teških godina rata. Sovjetska vojna misija upućena u Jugoslaviju u februaru 1944. godine, na čelu sa general-potpukovnikom Nikolajem Vasiljevičem Kornjejevim, aktivno je doprinela organizovanju redovnih vazdušnih veza između Crvene armije i jugoslovenskih partizana. Kao rezultat toga, tokom 1944. godine u okupiranu zemlju je isporučeno 1.758 tona robe sa naoružanjem, municijom, uniformama i lekovima, kao i preko 2.600 sovjetskih vojnih eksperata i medicinskih radnika.

Kornjejev je, takođe, imao priliku da učestvuje u organizaciji tajne posete vrhovnog komandanta NOVJ maršala Tita Moskvi, sa ciljem pregovora sa Josifom Staljinom. Rezultat ličnih razgovora održanih krajem septembra 1944. godine bio je sporazum o zajedničkom sprovođenju istaknute "Beogradske operacije" za oslobađanje balkanskih zemalja, čiji 75-godišnji jubilej Srbija, Rusija i Bugarska obeležavaju ove godine.

Tokom ofanzive NOVJ, koja je u okviru operacije započeta u septembru-oktobru 1944. godine, zajedno sa snagama Crvene armije i Patriotskog fronta Bugarske, oslobođeni su istočni i severoistočni delovi Jugoslavije sa prestonicom Beogradom, a stvoreni su i povoljni uslovi za napad na pravac ka Budimpešti. Nakon što su savezničke snage napustile Jugoslaviju, krajem 1944. godine NOVJ je konačno očistio zemlju od Nemaca.

Događaji iz Drugog svetskog rata predstavljaju važan podsetnik za Rusiju i Srbiju, i to ne samo u pogledu zajedničke istorijske sudbine naših naroda, slavne pobede i velikih gubitaka. Na ovoj krvavoj stranici svetske istorije, u izvesnom smislu, napisana je suština istorijske misije Rusije i njenih srodnih slavonskih država - da svim snagama sačuvamo Evropu od konačnog odvajanja od hrišćanske tradicije i pokušaja stvaranja "Čudesnog novog sveta" na Zemlji. Nije važno da li se on stvara na kultu rasne isključivosti, civilizacijske ili tehnološke superiornosti, masovne potrošnje ili, na primer, totalitarne dominacije sajber tehnologije. Sećanje na Drugi svetski rat, takođe, vidljiv je dokaz snage uma, skrivene u našim narodima, kao i sposobnosti da izdrže najkritičnije situacije. Prenošenje ovog znanja na sledeću generaciju predstavlja strateški zadatak u svakom pogledu.


Međutim, u uslovima širenja "postistine", očuvanje istorijskog sećanja, bez izobličavanja i "dodavanja", postaje izuzetan izazov i jedan od najvažnijih elemenata geopolitičke borbe. Mi u Rusiji i Srbiji smo spremni na to, jer dobro znamo protiv čega se borimo.

Želeo bih da verujem da su naši protivnici na Zapadu, koji otvoreno žele da ponovo napišu istoriju i rezultate Drugog svetskog rata sa ciljem ocrnjenja Sovjetskog Saveza i moderne Rusije, jasno svesni nelinearnih posledica sopstvenog delovanja.

Poredak uspostavljen u Evropi naporima "velike trojke" nakon predaje fašističke Nemačke i njenih pomoćnika, na duže vreme, uključujući i u napetim momentima Hladnog rata, obezbedio je mir i nepovredivost granica na kontinentu. Odbacivanje istog, a bez formiranja ekvivalentnog kolektivnog sistema bezbednosti koji odgovara svima, jednako je otvaranju Pandorine kutije.

Šta ako sprovedemo misaoni eksperiment i zamislimo posledično uništenje "stubova" trenutnog evropskog poretka? Kako bi, na primer, reagovala Litvanija, koja danas javno poriče "Sporazum Molotov-Ribentrop", u slučaju priznavanja nevažećeg tajnog protokola iz 1939. godine, prema kojem joj oblast Vilnjus sa modernom prestonicom Vilnjus ne pripada? Ili, kako bi Poljska gledala na perspektivu napuštanja Šlezije i delova Istočne Pruske?

Takve misli mogu dostići vrlo opasne granice. Šta ako Nemačka, podlegavši porivu da prebaci krivicu za Drugi svetski rat na SSSR, želi u konačnom zbiru da skine sa sebe teret istorijske odgovornosti za zločine fašizma? Kako će Vašington, London i Pariz na zahtev Berlina, na primer, da kompenzuju gubitke koje je tokom ofanzivnih godina ograničenog suvereniteta pretrpeo nemački narod?

Kraj XX veka, koji se za Rusiju i Srbiju pretvorio u geopolitičku tragediju, jasan je primer visoke cene koja mora da se plati za prekrajanje granica i "preoblikovanje" nekih elemenata svetskog poretka. Devedesetih godina Rusi i Srbi su gotovo istovremeno preživeli krah svojih država, praćen ekonomskom razaranjem i krvavim etničkim sukobima. Naročito je bilo teško bivšoj Jugoslaviji, gde su, pod okriljem mirovne misije UN, zemlje NATO prvo pokrenule građanski rat, a zatim, suprotno međunarodnom pravu, izvršile direktnu vojnu agresiju na Srbe. Od marta do juna 1999. godine NATO vojna avijacija nemilosrdno je bombardovala mirne srpske gradove, uključujući prestonicu Beograd.

Kao rezultat vazdušnih udara Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, uz upotrebu zabranjenih kasetnih bombi i raketa sa visokotoksičnim osiromašenim uranijumom, poginulo je oko 2.000 civila, uključujući decu, dok su mnogi Srbi nestali. Na ulicama Beograda i dalje se mogu videti ožiljci operacije prisilne transplantacije demokratije - uništeni vrtići, bolnice, stambene zgrade.

Nažalost, Moskva tada nije bila u mogućnosti da pruži potrebnu pomoć Beogradu. Rusija je bila previše slaba, iscrpljena borbom protiv unutrašnjeg separatizma i međunarodnog terorizma. Kako je sa zadovoljstvom 2014. godine navodio bivši američki državni sekretar Strob Talbot, neposredni učesnik "regulisanja" na Balkanu, Rusi su se, prestravljeni događajima u Srbiji, "osećali kao nemoćni posmatrači koji su gledali najavu šta će NATO uraditi jednog lepog dana kako bi raskomadao samu Rusiju".

Jedino što je u to vreme ruska vojska mogla da uradi je bio napad naših padobranaca na Prištinu tokom koga je uspostavljena kontrola nad glavnim strateškim objektom Kosova - aerodromom "Slatina". Ova rizična operacija, koja je pretila mogućim vojnim sukobom sa snagama NATO i sa perspektivom eskalacije, pa čak i izbijanja nuklearnog rata, bila je potvrda nepromenjenog kursa Rusije u pružanju podrške Srbiji.

Od tada je prošlo 20 godina. Očekivanja američkih političkih stratega se nisu obistinila - formiranje unipolarnog sveta na olupinama drugih država od strane Vašingtona nije uspešno. Testirani jednostrani oružani pristup SAD i njihovih saveznika u NATO u pogledu Jugoslavije aktivno se razvijao (Irak, Libija, Sirija). Ove akcije, međutim, nisu uništile čvrstu percepciju, sazdanu nakon Drugog svetskog rata o neophodnosti stvaranja jedinstvenog i nedeljivog međunarodnog sistema bezbednosti, uzimajući u obzir interese svih učesnika. Suprotno tome, osnovni principi konferencija na Jalti i u Postdamu su u aktuelnom svetu, koji gravitira ka multipolarnosti, relevantniji nego ikad.

U današnjem svetu, Rusija je ponovo jedan od vodećih centara moći. Danas našu zemlju odlikuju snažne vrednosti, na kojima nam mnogi na Zapadu zavide, snažan vojni potencijal, tvrda politička volja i spremnost na odlučno delovanje na međunarodnoj sceni. Opet smo spremni da se založimo za sebe i zaštitimo svoje saveznike i prijatelje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (20)

Patriota

21.10.2019. 09:35

Ауторски текст Сергеја Наришкина, требало би веома детљано анализирати, јер је реч о особи која води највећи и вероватно најмоћнији обавештајни конгломерат на свету. Све похвале за аутора, јер подсећа нас на оно што смо изгледа сами заборавили. Смрт фашизму слобода народу, у борбу за боље сутра, јер је оно изгледа достижно са оваквим пријатељима.

MilaS

21.10.2019. 21:35

@Patriota - ...nismo mi zaboravili ništa...samo su nam petooktobarci pomerili centar interesovanja,promenili školstvo,radili na menjanju mentaliteta i forsirali kao normalne "europske vrednosti", gej orijentaciju,razbijanje tradicionalne porodice i pljuvanje po našoj srpskoj crkvi,apelovali na žene da ne radjaju već da grade karijere...prođe i taj "žuti talas" i polako se budimo iz anestezije koju su nam ubrizgavali od dvehiljadite,sve nas ubeđujući da umišljamo da zapad ima duple aršine,već da smo mi ZLI..

Gavrilo PRINCIP

21.10.2019. 09:50

HVALA našoj bratskoj Rusiji, što nam pruža svesrdnu podršku u očuvanju naših vitalnih nacionalnih interesa, a vama gospodine Nariskin želim puno uspeha na profesionalnom planu, a naročito u pogledu sprečavanja američke hegemonije, jer jaka Rusija je preduslov za uspešnu i prosperitetnu Srbiju!

Profesor

21.10.2019. 09:55

Olaksavajuca okolnost za nasu zemlju u ovom trenutku je ta sto g. Nariskin, koji je verovatno druga ili treca osoba po vaznosti u Rusiji obzirom na funkciju koju obavlja, otvoreno pruza podrsku Srbiji u ocuvanju nacionalnih interesa. Dobro je i sto Rusi koriste trenutak u kojem je unipolarni svet prestao da postoji, jer bi u suprotnom ceo balkan postao kolonija SAD i NATO masinerije. Moguce je da Rusi u odredjenoj meri osecaju krivicu jer nisu bili u prilici da nam pruze vise pomoci 1999.

Miloš

21.10.2019. 09:57

Po ko zna koji put po ustaljenom scenariju, zapadni faktor nastoji da žrtvu prikaže kao dželata, kako bi opravdali svoje globalističke pretenzije. Srećom Rusija je čvrst bastion odbrane međunarodno prava i sveopšteg slobodarskog duha u svetu. Smt Fašizmu!!!

Bojan Jovanovic

21.10.2019. 10:02

Hvala dragom Bogu da je Rusija u proteklih 20 godina ojacala na svim poljima, pa su u mogucnosti da nam pomazu u borbi protiv zajednickih neprijatelja. Mozemo samo da se nadamo da cemo u buducnosti jos vise ojacati nas savez sa Ruskom bracom, a cinjenica da g. Nariskin na ovaj nacin govori o nasoj zemlji, potvrda je prijateljstva, ali i verske i duhovne bliskosti dva naroda.

BG-011

21.10.2019. 10:23

Овај текст представља важан подсетник за Србију и Русију, које су стално одржавале добре односе и заједно се бориле против бројних непријатеља. Треба увек поштовати историју и памтити ко нам је увек био савезник.

Ivan Grozni

21.10.2019. 10:26

Opste je poznato da je Nemacka carevina pocetkom 20 veka imala ministarstvo za desrbizaciju Balkana, navedene tendencije se manifestuju i danas, gde su ocigledni primeri Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska, gde se bez prestanka vrsi asimilacija Srpskog naroda, dok je takva tendencija prema Rusima prisutna u Ukrajini, Gruziji, Letoniji, Estoniji i Litvaniji. Nasi neprijatelji su iskonski, ali i pored toga Ruski i Srpski narod su pored toga opstajali jer nas Bog cuva!!!

Lale Kg

21.10.2019. 10:38

Tacno u centar. Zapad zeli da potpuno unisti Rusiju i Srbiju i nece se zaustaviti dok to ne ostvari. Ali sada je drugacija situacija,Rusija se vratila na svetsku scenu...samo treba pametan i drzati se ruske brace

Милорад

21.10.2019. 10:57

гос.Наришкин је све маестрално изговорио,коментари су феноменални,ја бих скромно додао:сви данашњи проблеми у свету су смишљени у САД и у Немачкој.......

MilaS

21.10.2019. 21:26

@Милорад - ...dodala bih samo " u glavama svetskih moćnika kod koji moć proizilazi iz nenormalnog bogatstva stečenog na tudjoj muci,planiranoj smrti milijardi ljudi...bogate bankarske porodice Rotšildi,Rokfeleri bogatstvo samo tako mogu nenormalno uvećati...i tu i jeste veza Nemačke i Amerike...prljavo stečeni novac...

Патриота

21.10.2019. 11:04

Свака част, све је у праву! Живела Србија- живела Русија!

Kapetan

21.10.2019. 15:09

Pozdrav za ovakav tekst. To su sve istorijske činjenice, na koje treba podsećati narod, bez obzira da li neko voli Rusiju ili ne.

Dejan

21.10.2019. 16:44

@Kapetan - A sta da rade oni koji vole Rusiju ali ne i "osobe u crnim mantilima" i komunisticku partiju ( bilo rusku, severnokorejsku ..) ?

Slavko

21.10.2019. 17:51

@Kapetan - Interesantno kako zapadna propaganda malo prodaje pricu o sovjetskom savezu,malo kritkuje ruski carski imperijalizam,a smeta joj i Ruska pravoslavna crkva. Zakljucak je da Rusija nikako ne valja sta god bila ideologija. Valjda je jasno da ova danasnja Rusija nije vise ni komunisticka,niti su ovo "ljudi u crnim mantilima"

Blagoslov

21.10.2019. 17:06

Sram bilo sve one narode koji su ucestvovali u unistavanju Srpskog naroda u ll svetskom ratu. Neka ih BOG KAZNI!

ODLICNA ANALIZA GOSPODINA NARISKINA

22.10.2019. 06:49

Samo jos da dodam, da je ozivljavanje nacizma u evropi izazvao upravo ruski petokolonas sa svojom perestrojkom i glasnoscu.