Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ukazao je da je Rada Trajković gostujući na N1 danas najdirektnije državu Srbiju optužila za „državni terorizam" i ubistvo Olivera Ivanovića i zatražio da se utvrdi da li ona govori istinu, odnosno kakvim dokazima raspolaže za tako opasne i besramne tvrdnje.

On je ukazao da ukoliko, ne govori istinu, potrebno je utvrditi da li u ovom svojevrsnom širenju panike i crtanju mete ima elemenata pravne odgovornosti.

"U svim civilizovanim društvima mora postojati odgovornost za javno izgovorenu reč, i sloboda govora ne podrazumeva pravo da bez ikakvih konsekvenci neosnovano i bez dokaza blatite i klevećete koga želite", istakao je Đurić u saopštenju.

Đurić kaže da lično ne misli da je ovaj napad na državu i demokratski izabrane predstavnike samo čin političke neodgovornosti ili patološke mržnje Rade Trajković prema sopstvenoj državi, iako je verovatno i to.

"Sve, međutim, ukazuje na to da je Rada Trajković samo jedan od učesnika organizovane kampanje rušenja ugleda države i njenih institucija, i smatram da je, u cilju očuvanja društvene stabilnosti, potrebno utvrditi ko sa kojim motivom učestvuje u toj kampanji i ko je njen naručilac i inspirator", navodio Đurić.

On od nadležnih državnih organa očekuje da istraže navode Rade Trajković i prirodu njenih odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i sa pojedinim stranim diplomatama sa kojima, kako je i sama potvrdila, održava redovne kontakte.