SRPSKA radikalna stranka dužna je da izmiri obaveze prema sedam dobavljača u ukupnom iznosu od 114.550.000 dinara. Ova partija nije uredila način upotrebe korišćenja službenih automobila, jer ne postoji knjiga o izdavanju putnih naloga. Takođe, utvrđeno je i da nisu potpisani ugovori s predstavnicima partije koji imaju službene telefone.

Ovo su osnovne zamerke navedene u izveštaju Državne revizorske institucije, koja je "češljala" poslovanje radikala tokom 2017. godine. Osim ovih manjkavosti, kontrolori su utvrdili da radikali u ostalim "materijalno značajnim pitanjima daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja".

Takođe, nadzorom je utvrđeno da nisu obelodanjeni podaci o sudskim sporovima koji se vode protiv stranke, od koje se potražuje 5.924.000 dinara. Ovde spada i novac za neplaćene reklame, kao i režijski troškovi (najviše za grejanje) u ekspoziturama partije. Ova zamerka revizora je tokom provere ispravljena.


PROČITAJTE JOŠ:
Šešelj o Hrtkovcima: Zorana slagala, platio sam takse

Radikalima se zamera i što nisu usvojili izveštaj o popisu imovine u vrednosti od 242.386.000 dinara, a navodi se i da moraju detaljnije da urede evidentiranje gotovine prilikom poslovanja.

Stranka je tokom 2017. godine imala prihode od 127.310.328 dinara, od čega je 333.000 došlo od priloga. Prošlogodišnji gubitak u radu iznosi oko devet miliona dinara.

U izveštaju o reviziji navodi se i da je za štampanje knjiga plaćeno 5.871.667 dinara.