Odbačena Jankovićeva krivična zbog netačnih biračkih spiskova

V. N.

26. 03. 2018. u 16:14

Одбачена Јанковићева кривична због нетачних бирачких спискова

Foto Z. Knezević

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, odbacilo je krivičnu prijavu podnetu od strane Pokreta slobodnih građana

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, odbacilo je dana 26.03.2018. godine, krivičnu prijavu podnetu od strane Pokreta slobodnih građana, protiv S.N, R.B, S.R., M.M, S.M, .N.G, P.Lj, R.J, Z.J, J.M,J.S., J.I.Đ, T.M, K.M , M.G,M.S, H.D ,Š.B i S.M., zbog krivičnog dela sastavljanje netačnih biračkih spiskova iz čl. 158. u vezi sa čl. 33 Krivičnog zakonika, jer je utvrdilo da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno prijavljeno, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

PROČITAJTE JOŠ - Janković: Ne očekujem fer izborne uslove

Krivična prijava podneta je ovom tužilaštvu zbog sumnje da su prijavljena lica u periodu od 02.04.2017. godien kada su održani izbori za predsednika R. Srbije, pa sve do 17.02.2018. godine, kada je Gradska izborna Komisija donela odluku o ukupnom broju birača u gradu Beogradu, delujući iz sedišta svojih ministarstava, u nameri da utiču na rezultate izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, sačinili netačni birački spisak, na taj način što su N.S. i B.R., kao ministri izdali naloge i omogućili fiktivnu, odnosno lažnu promenu mesta prebivališta ostalih prijavljenih lica koja su ostavarujući zajedničku odluku fiktivnim prijavljivanjem adrese prebivališta doprineli izvršenju krivičnog dela, iako nisu imali osnov da prijavu prebivališta propisanu čl. 11 Zakona o prebivalištu i boravištu građana, jer ne žive na prijavljenim adresama po osnovu prava svojine, ugovora o zakupu stana ili bilo kom drugom pravnom osnovu, te su takvim fiktivnim prijavljivanjem i upisivanjem u birački spisak učinili birački spisak netačnim, sa namerom uticaje na rezultate izbora za odbornike Skupštine grada Beograda održane 04.03.2018. godine.

U cilju donošenja odluke o daljem postupanju po podnetoj krivičnoj prijavi, tužilaštvo je izvršilo provere svih navoda i utvrdilo da nema dokaza da su prijavljena lica izvršila krivično delo za koje je podneta krivična prijava , odnosno utvrdilo da nema dokaza da su prijavljena lica u nameri uticanja na rezultate izbora sačinila netačan birački spisak.

PROČITAJTE JOŠ - REZULTATI IZBORA U BEOGRADU: Naprednjaci dobili čak 15.000 glasača

Ovakva odluka je doneta s obzirom na to , da nije uvrđena kako namerauticanja na rezultate izbora kroz sačinjavanje netačanh biračkih spiskova tako ni nezakonito postupanje službenika na upravnim poslovima, u organizacionim jedinicima MUP RS, PU za grad Beograd, koji su odlučivali u postupku rešavanja o podnetim zahtevima za prijavu prebivališta lica koja su navedena u krivičnoj prijavi, niti suprotno odredbama Zakona o prebivalištu i boravištu građana kao i Pravilniku kojim se uređuje ova materija.

Tokom provera, utvrđeno da je prijavljena S.R. prijavljena na adresi prebivališta od 27.02.1997. godine, M.M. od 22.06.1989. godine, S.M. od 01.07.2015. godine na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz čl. 2013. godine, prijavljeni G.N. od 09.11.2017. godine, na osnovu popisnog lista izdatog od strane Drugog osnovnog suda u Beogradu, prijavljena P.Lj. od 31.10.2003. godine, R.J. od 11.01.2008. godine, prijavljena Z.J. od 11.04.2013. godine na osnovu ugovora o kupoprodaji od 05.10.2012. godine, prijavljena J.M. od 30.08.2013. godine na osnovu ugovora o otkupa nepokretnosti iz 1993. godine, prijavljeni J.S. od 31.01.2014. godine na osnovu ugovora o otkupu stana iz 1993. godine, prijavljeni J.I. od 10.01.2002. godine, prijavljena T.M. od 04.02.2013. godine na osnovu ugovora o otkupu stana iz 1992. godine, prijavljeni K.M. od 11.03.2016. godine na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz 2013. godine, prijavljena M.G. od 08.11.2006. godine kao i prijavljeni M.S., prijavljeni H.D. od 20.10.1998. godine, prijavljeni Š.B. od 15.06.2017. godine na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti od 18.05.2017. godine i prijavljena S.M. od 27.01.2006. godine na osnovu ugovora o kupoprodaji stana iz 1992. godine, pri čemu su svi napred navedeni ugovori prošli overu od strane suda ili javnog beležnika u zavisnosti od vremena njihove overe.

Na osnovu napred utvrđenih činjenica, Drugo OJT u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu nalazeći da nema dokaza da su prijavljena lica u nameri da utiču na rezultate izbore, sačinila netačni birački spisak.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)

logično

26.03.2018. 23:00

Ljudi koji su promptno prijavljeni na adrese u BG na kojim ne stanuju, nisu nameravali da tu stanuju. Samo dok izbori prođu.