SRBIJA bi, posle dogovora o rušenju zida u Kosovskoj Mitrovici, ipak mogla da do kraja meseca otvori nova poglavlja u pregovorima sa Evropskoj unijom.

Prema našim informacijama, načelni dogovor je najpre bio da se naredna međuvladina konferencija, na kojoj bi bilo otvoreno poglavlje 26, o obrazovanju i kulturi, a možda i još dva, održi 7. februara, ali je sve bilo prolongirano zbog tenzija u odnosima sa Prištinom.

Sada, posle najnovijeg toka događaja, moguće je da se proces ponovo ubrza. Malteško kružno predsedništvo EU je pažljivo pratilo razvoj događaja i spremno je da pripremi sastanak predstavnika Beograda i Brisela, kada se budu stekli uslovi, možda još u toku ovog meseca.

- Malteško predsedništvo spremno je da uvrsti i sva ostala poglavlja, koja bi tehnički mogla da budu spremna - izjavio je za "Novosti" portparol malteškog predsedavanja Anis Kasar.

Pored poglavlja 26, Srbija je u ovom trenutku spremna da započne razgovore i o oblastima 20 i 29, koje se odnose na preduzetništvo i industrijsku politiku i carinsku uniju.

- Počela je rasprava o ovim poglavljima među državama članicama EU, a neke su već dale i zeleno svetlo - kaže nam šefica Pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević.

Intenzivno se radi i na ispunjavanju uslova za otvaranje poglavlja koje se odnosi na usklađivanje zakonodavstva u oblasti intelektualne svojine, privrednih društava, ribarstva i finansijskih i budžetskih odredaba.


PRISTUPNE KONFERENCIJE

SRBIJA namerava da održi ritam otvaranja poglavlja, da bi ispunila cilj da do kraja sledeće godine bude otvoreno svih 35. Prvobitni plan EU bio je da se ove godine u pristupnim pregovorima sa Srbijom otvori šest ili sedam poglavlja raspoređenih na najmanje tri pristupne konferencije.