UJEDINjENI regioni Srbije, iako ne funkcionišu od fijaska na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima, nemaju funkcionere, prostorije i zaposlene, a račun im je u blokadi, i dalje formalno postoje. Jer, stranku nema ko da ugasi!

Kako nam je potvrđeno u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, zahtev za brisanje URS iz registra još nije podnet, što znači da stranka i dalje postoji kao pravno lice.

- Politička stranka briše se iz registra ako organ utvrđen statutom donese odluku o prestanku rada, ako se stranka spoji sa drugom ili kad joj Ustavni sud zabrani rad. U vezi sa URS, utvrdili smo da do juče nije podneta prijava i odgovarajući dokazi za brisanje. Naše ministarstvo ne raspolaže informacijama da je stranka prestala da postoji, odnosno da je protiv nje i njenog zastupnika pokrenut prekršajni postupak - rečeno nam je u resoru Kori Udovički.

A taj zahtev i nekoliko hiljada dinara takse, koliko košta ispis, nema ko da podnese, jer se nekadašnji čelnici URS ograđuju od bilo kakvog "nasleđa" regionalista i poručuju da su odavno u drugim političkim i poslovnim pričama.

KAZNE DO POLA MILIONA ZAKON o političkim strankama propisuje da, ako zastupnik političke stranke ne podnese prijavu za njeno brisanje iz registra, a Ministarstvo državne uprave utvrdi da su stranački organi doneli odluku o prestanku rada, pokreće postupak za brisanje. U tom slučaju kazne su od 50.000 do 500.000 dinara.

Veroljub Stevanović, lider "Zajedno za Šumadiju", nekadašnje članice URS, kaže nam da "on nije adresa" za pitanje ko će i kada ugasiti regionaliste:

- Trenutno skupljam potpise da ponovo registrujem "ZzŠ" i uskoro ćemo ih predati.

I nekadašnji potpredsednik URS Boško Ničić, koji takođe ponovo hoće da registruje svoju partiju, sad pod nazivom "Živim za Krajinu i Homolje", ne zna ništa o daljoj sudbini regionalista:

- Mesecima nisam u kontaktu ni sa Mlađanom Dinkićem ni sa Vericom Kalanović, koji bi time trebalo da se pozabave.

URS je već 320 dana u blokadi, a iznos duga dostigao je skoro 126 miliona dinara, za koje takođe nije jasno ni ko će ga ni kada izmiriti.

Inače, u poslednje dve godine iz registra je izbrisano pet partija - G17, "Zajedno za Šumadiju", Pokret "Živim za Krajinu", Reformisti Sandžaka i "Srbija na Istoku".