NI dva meseca posle izbora, deo građana nije uspeo da naplati dnevnice za dežurstva pored glasačkih kutija! Među njima je i 300 kontrolora koji su i dalje „praznih džepova“, a radili su na biračkim mestima u Zemunu.

Pravilo o načinu isplata je promenjeno, pa je država sada novac slala opštinama koje su ga delile građanima, ali se neke lokalne samouprave nisu snašle u ovom zadatku. Na šalterima su bile gužve, građani nisu obavešteni kada će biti podela, pa nisu ni došli po novac. Na ranijim izborima naknade su dobijale stranke, ali se dešavalo da deo dnevnica uzimaju partije, pa se zato odustalo od ovog načina isplate.

Nikola Tulimirović, iz NOPO, kaže za „Novosti“ da jedan broj njihovih kontrolora nije dobio novac na šalterima Zemuna:

- Opravdanja su bila razna. Govorili su im da dođu sutra, da još nije stigao novac, da su zakasnili, pa su sredstva vraćena u trezor Ministarstva finansija. Onda mi proveravamo sa Gradskom komisijom da li su poslali novac opštinama, i tako ukrug. Na kraju smo rešili da podnesemo krivične prijave i da vidimo ko je kriv.

IZNOSI ČLANOVI izbornih komisija imali su pravo na 1.500 dinara dnevnice. Predsednici i njihovi zamenici zaradili su hiljadu dinara više.

U objašnjenju, koje nam je stiglo iz Opštine Zemun, piše da su evidencije o tome koliko je bilo kontrolora dostavljali predsednici biračkih odbora, a da nisu dobili novac za sve ljude koji su dežurali.

- Za isplatu naknada za rad biračkih odbora u proširenom sastavu iz Stranke Rusa Srbije, GG „Ekonomski pokret“, „Patriotizam u parlament“ i NOPO iz trezora grada Beograda prenet je deo sredstava u iznosu od 373.500 dinara za isplatu 249 ljudi, od kojih njih 46 još nije došlo za dnevnicu. Opština Zemun se obratila ovlašćenima u Beogradu za prenos 454.500,00 dinara za još 303 kontrolora, čija se prisutnost dokazala naknadno dostavljenim izveštajima iz Gradske izborne komisije - navode u opštini, i dodaju da će isplatiti dnevnice čim dobiju novac.