Imovinske karte mesec dana nakon zakletve

D. M. S.

14. 03. 2014. u 21:23

Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, o obavezama funkcionera i kontroli troškova predizborne kampanje: Prijave protiv onih koji probiju rok. Posebni izveštaji za republičke i lokalne izbore

DRŽAVNI organ dužan je da u roku od sedam dana obavesti Agenciju kad funkcioner kod njih stupi na dužnost ili mu prestane mandat. A funkcioner ima obavezu da nam 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja podnese izveštaj o imovini i prihodima, pravu na korišćenje službenog stana, kao i spisak imovine supružnika ili vanbračnog partnera i maloletne dece ako su u istom domaćinstvu.

Na ove obaveze onih koji će posle 16. marta zauzeti javne funkcije ili napuštaju vlast, ukazuje direktor Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić.

* Imaju li dužnost da dostave nove imovinske karte i oni koji će nastaviti da rade kao ministri i poslanici?

- Izveštaj treba da dostave ako imaju promene u odnosu na podatke u prethodnom obrascu. Ostali su dužni da nam pošalju dopis s datumom prestanka, odnosno novog izbora na funkciju, kao i da navedu da nemaju promene imovine.

* Dokad stranke i koalicije imaju rok da vam predajukompletne raporte o prihodima i rashodima u kampanji?

- U roku od 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora treba da podnesu izveštaj. I obavezni su da dostave posebne izveštaje za kampanje vođene za izbor odbornika.

STIŽU I PODACI BANAKA * Koje ćete informacije ukrštati pri proveri izveštaja?
- Osim podataka koje dobijemo monitoringom, analiziraćemo i one koje stignu od ministarstava finansija, rada i socijalne politike, unutrašnjih poslova, poreske uprave, RRA, banaka, pravnih lica...

* Kada ćete izneti prve podatke o kontroli troškova kampanje i poređenje sa izveštajima štabova?

- Preliminarne podatke prikupljene monitoringom predstavićemo vrlo brzo posle izbora, dok će za konačnu analizu biti potrebno oko tri meseca.

* Šta ćete preduzeti protiv onih koji ne ispune obaveze u roku ili prikriju troškove?

- Agencija će, najpre, proveriti da li su svi dostavili izveštaje u roku, kao i da li su oni ispravni. Ako utvrdimo da nisu, izricaćemo meru upozorenja. Ukoliko ni posle toga ne isprave nedostatke u zadatom roku, podnosićemo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. U slučaju da u postupku kontrole otkrijemo druge povrede zakona, pokrenućemo odgovarajuće postupke i o tome obavestiti javnost.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije