Đinđić o Kosovu: I Srbima entitet

V. N.

11. 03. 2013. u 21:03

Đinđićeva „Strategija za Kosovo i Metohiju“: Nezavisna država Kosovo najlakše će nastati u mraku i tišini - zato Srbija treba da krene u odlučnu ofanzivu

TRENUTNI proces na KiM načelno je utvrđen Rezolucijom 1244 i Ustavnim okvirom, dok se konkretna pitanja (na primer međunarodni status KiM u različitim prilikama i telima) rešavaju od slučaja do slučaja, ali u skladu sa duhom pomenutih dokumenata. Pošto je taj duh zasnovan na poricanju bilo kakvih veza Srbije i KiM, to se očituje i u svakodnevnom menadžmentu međunarodnih struktura na KiM.

Dok Rezolucija 1244 ostavlja mogućnost državnog kompromisa (govoreći o autonomiji) Ustavni okvir briše svaku vezu sa Srbijom i Jugoslavijom.

Međunarodna zajednica je 1999. preuzela sve nadležnosti na KiM, sa zvaničnim obrazloženjem da će ih vršiti dok se ne pronađe kompromisno, finalno rešenje. Međutim, stvarni proces odvija se tako da se te nadležnosti postepeno prenose na strukture KiM, i to onom brzinom koju su te strukture u stanju da nose. Kad se taj proces prenošenja završi, neće ostati nijedna nadležnost o kojoj bi se moglo razgovarati sa Beogradom, pod uslovom da do takvog razgovora uopšte dođe. U međuvremenu, kosovski Srbi se uključuju u institucije KiM, da bi čitava koncepcija dobila privid političke legitimnosti.

OČIGLEDNO da je čekanje najlošija opcija. Ako se tokom nekoliko godina i poboljša stanje na KiM („standardi pre statusa“), to će biti uzeto kao dokaz da institucije nezavisne države KiM funkcionišu. Ako ostane isto, to će voditi daljem iseljavanju Srba. U oba slučaja, šanse za nezavisnu državu na celoj teritoriji KiM rastu. Vreme radi protiv naših interesa na KiM. Zbog toga Srbija treba da krene u odlučnu političku inicijativu. Osnovu te inicijative treba da čini zahtev da se već u sadašnjoj fazi jasno definišu prava i interesi Srbije na KiM, kao i mehanizmi zaštite prava srpske zajednice na KiM. Ova odlučna inicijativa će najpre zbuniti i naljutiti međunarodnu zajednicu, ali će je naterati na konzistentniju politiku prema Srbiji i KiM.

Prvi korak u ovoj taktici je nametanje teme. Nezavisna država KiM najlakše će nastati u mraku i u tišini. Čim se upali svetlo i čim počne otvorena rasprava, naše šanse rastu. Prvi konkretni zahtev na kome treba da insistiramo jeste vraćanje kontingenta vojske i policije, što je predviđeno Rezolucijom 1244. Treba da zahtevamo tačan datum povratka. Malo je verovatno da će ovaj zahtev biti sproveden, ali insistiranjem na njemu stvaramo prostor za neke druge zahteve. Kad se međunarodna situacija našom aktivnošću razbistri, svima će biti jasno da se Rezolucija 1244 ne sprovodi isključivo u onim delovima koji štite interese Srbije i Srba, a da je Ustavni okvir zasnovan samo na elementima koji štite Albance, i on se sprovodi.

Dakle, sledeći logičan zahtev je: revizija, ili bar korekcija Ustavnog okvira.

To se može zahtevati za trenutak kada i onako istekne predviđeni rok važenja Ustavnog okvira. Pošto se Rezolucija 1244 ne sprovodi dosledno, pošto sprovođenjem Ustavnog okvira stanje na KiM nije dovoljno unapređeno (vratilo se samo dva posto proteranih), imamo pravo da tražimo neke nove mehanizme za normalizaciju stanja.

To što mi tražimo u novom Ustavnom okviru jeste: konstitutivnost srpske zajednice u poretku KiM. Ta konstitutivnost će se ogledati u nekoj vrsti federalizovanja KiM, priznanjem srpskog entiteta kao političkog činioca, koji ima svoje institucije preko kojih ostvaruje svoje interese.

Po toj koncepciji, politički sistem KiM bi se zasnivao na saradnji albanskog i srpskog entiteta, pri čemu bi svaki entitet svoje interese ostvario preko svojih institucija, međusobno kompatibilnih. Zajednički interesi bili bi ostvarivani preko zajedničkih organa (slično Federaciji BiH). U novi koncept treba uneti pravo Srbije na regularne odnose sa srpskim entitetom, kao i efikasne mehanizme zaštite kulturnih i verskih spomenika.

KONAČNO DEFINISATI DRŽAVNE INTERESE POSLEDNJI je trenutak da pokrenemo odlučnu akciju. Glavni razlog je to što kao vlast moramo da konačno definišemo državne interese i prava na KiM. Postoji i drugi razlozi. Okončani su pregovori o zajednici Srbije i Crne Gore. Sledi nam rad na ustavu Srbije, u kome se bar načelno mora znati šta je suverinitet Srbije. Konačno, vrlo brzo ističe rok Privremenom ustavnom okviru KiM, što će svakako rezultirati nekom vrstom izjašnjavanja o nezavisnosti. Takođe, predstoje nam republički izbori u Srbiji, gde ne smemo dopustiti da tema KiM postane plen demagoga i populista.

Takođe, onaj deo zakonodavstva koji autonomno ostvaruje albanski entitet, morao bi biti u skladu sa standardima EU. Takvo, federalizovano KiM, Srbija bi prihvatila u nekoj vrsti asimetrične veze (više od pokrajine, manje od republike).Ako bi međunarodna zajednica i Albanci prihvatili ovaj predlog, u narednih nekoliko godina bi se testirala sposobnost tog koncepta.

Suština je da bi tokom tog perioda i Srbija i Srbi na KiM, imali svoju „zlatnu akciju“ na KiM, bez koje i protiv koje nikakva važna odluka ne bi bila moguća. Međutim, verovatnije je da će, pre svega, Albanci, a potom veći delovi međunarodne zajednice, biti protiv predložene koncepcije.

U tom slučaju, Srbija treba da zahteva internacionalizaciju problema. Ako KiM ide u pravcu nezavisnosti, i ako mi to ne možemo da sprečimo, treba da tražimo:

a) teritorijalnu podelu

b) efikasne međunarodne garancije za Srbe koji ostaju u albanskom delu

c) posebni status verskih objekata.


U MEĐUVREMENU treba intenzivno raditi na konceptu lokalne samouprave na KiM.

Pošto je taj koncept prihvaćen od strane međunarodnih organizacija, treba ga iskoristiti za stvaranje mreže srpskih lokalnih struktura (lokalnih veća, saveza mesnih zajednica, i sela, i tako dalje).

Srpski poslanici u institucijama KiM treba da počnu sa energičnim zagovaranjem teze da Ustavni okvir nije doneo obećane rezultate, da Rezolucija 1244 nije sprovedena, i da se traže nova rešenja, u pravcu koji je naznačen u našem konceptu federalizovanja KiM.

Svi naši zvaničnici treba da u međunarodnim kontaktima stave akcenat na ove teme.

Treba pridobiti neke članice Saveta bezbednosti, i što više zapadnih vlada.

Treba animirati uticajne zapadne medije (popup Spiegel-a u Nemačkoj, NY Times i Post u SAD itd). Decembar 2002.

(Jednoglasno podržali Predsedništvo DOS i Kolegijum Vlade Srbije januara i februara 2003. godine.)


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (3)

tuzlak

12.03.2013. 15:10

@milutin srpski - Kao i uvijek, i za ovo su ameri krivi kao za sve ostalo sto se dogadja u srbiji

Tarabicevic

12.03.2013. 22:44

Narod kaze "o mrtvima sve najbolje, licno se ne slazem jer onda to treba da vazi npr. i za SMa, samo sto se sada sve zlo pripisuje njemu a puna istina o ZD se ne iznosi? Zasto politikanti i mediji misle da smo mi maloumni i da ne pamtimo!