POZDRAVLjA se kontinuirani angažman Srbije na putu ka EU, a vlasti se, istovremeno, pozivaju da aktivnije promovišu ovo strateško opredeljenje u srpskoj javnosti. Uz to, podseća se da Srbija mora postepeno da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa EU, uključujući i prema Rusiji. Ističe se i da treba ubrzati rad na novoj fazi dijaloga Beograda i Prištine u cilju sveobuhvatne normalizacije, koja će biti definisana u pravno obavezujućem sporazumu.

Ove ocene izneo je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister u svom nacrtu godišnjeg izveštaja o našoj zemlji. U dokumentu, koji će možda biti izmenjen na odborima i na plenarnom zasedanju pre nego što bude usvojen u novembru, pozdravljen je napredak u razvijanju funkcionalne tržišne ekonomije, osiguravanju ekonomskog rasta i očuvanju makroekonomske i monetarne stabilnosti.

Pohvaljeni su "kontinuirana angažovanost Srbije u procesu normalizacije sa Kosovom" i odluka predsednika Aleksandra Vučića da pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu. Naglašava se važnost stvaranja ZSO, a ponovljen je poziv da se sprovedu svi sporazumi.

Odato je priznanje posvećenosti Srbije konstruktivnim bilateralnim odnosima sa drugim zemlja i susedima. A nerešeni bilateralni sporovi, kako se ističe, ne bi smeli da štete procesu pridruživanja.


Pročitajte još - Mekalister: Srbija na putu ka EU, ali mora brže

U dokumentu se navodi da treba pojačati napore u osiguranju nezavisnosti i efikasnosti pravosudnog sistema. Ponavljena je zabrinutost zbog izostanka napretka u pogledu slobode izražavanja i medija. Pohvaljen je način na koji su sprovedeni predsednički izbori prošle godine.


SKUPŠTINA

U NACRTU se naglašava da skupština još ne obavlja efikasan nadzor izvršne vlasti, ali se konstatuje da je smanjeno korišćenje hitnih procedura za usvajanje zakona. Uloga nezavisnih regulatorih tela, uključujući i ombudsmana, dodaje se, mora u potpunosti da bude priznata i podržana.