Organizacija Transparentnost Srbija (TS) saopštila je danas da bi Vlada Srbije trebalo da objavi ko je sve zaposlen kao savetnik predsednika i potpredsednika Vlade, kao i kakva su mu ovlašćenja, kako bi se sprečile razne vrste prevara.

TS podseća da mnoga bitna pitanja u vezi sa radom savetnika uopšte nisu zakonski uređena, uključujući i eventualni sukob interesa jer oni nemaju ni svojstvo javnih funkcionera, ni status državnih službenika, zbog čega bi Vlada trebalo ;da donese akte kojima bi rad savetnika bio preciziran.

Kako TS navodi, povod za takav apel je slučaj čoveka, koji je predstavljajući se kao savetnik u kabinetu premijera Srbije, uzeo 33 hiljade evra mita da bi sprečio hapšenje.

"Ovaj slučaj ukazuje da građani i dalje misle da preko veza u izvršnoj vlasti mogu da utiču na rad policije i tužilaštva, a takve prevare ne bi bile moguće ili bi bile manje verovatne kada bi građani mogli da provere ko sve savetuje predsednika i potpredsednike Vlade i kakva zaduženja i ovlašćenja ima", navodi se u saopštenju TS.

TS navodi i da je nekoliko puta od Vlade pokušala da dobije informacije o tome ko su sve savetnici i po kojem pravnom osnovu, ali ni jednom nije dobila odgovor.