U SKLOPU programa granične bezbednosti na prelazu između Srbije i Severne Makedonije sprovedena je međunarodna policijska akcija "Preševo", u kojoj su učestvovali policajci iz 12 zemalja, potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi. Cilj akcije bilo je otkrivanje ilegalnih migracija i organizovane grupe krijumčara ljudi. Za deset dana otkriveno je 79 migranata, a jedna osoba je uhapšena zbog krijumčarenja.

Anton Travner, direktor Regionalnog centra u Ljubljani, istakao je da je krijumčarenje ljudi jedan od najbolje plaćenih poslova i da su zarade ogromne.

- Po statistici koju imamo i koju smo utvrdili, poslednji put na sastanku u BiH, od 4.500 do 12.000 evra se izdvaja po osobi za krijumčarenje iz Turske do Bosne i Hercegovine, ako se to pomnoži sa brojem od 7.000 ljudi, koliko ih je sada u BiH, može se videti koliko su zaradile organizovane kriminalne grupe na tim ljudima - rekao je Travner.


UČESNICI

Pored Srbije, u zajedničkoj operaciji učestvovale su i Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska i Rumunija.