OPTUŽENI Radule Đoković, koji je 2014.godine uhapšen za članovima Komisije Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, protivpravno je lišen slobode.

Optuženi Đoković Radule je neosnovano lišen slobode na osnovu rešenja sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kpp.6p. 209/17 od 02.07.2014.godine u vremenskom periodu od 01 .07.2014. godine do 25.08.2014. godine, imajući u vidu da je naredbom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kto br. 29/16 od 09.01.2019. godine, obustavljena istraga pokrenuta naredbom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kti br. 275/14 od 02.07.2014.godine, protiv okrivljenog Đoković Radula zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 i člana 33 Krivičnog zakonika jer nema dovoljno dokaza da je okrivljeni izvršio delo koje mu se stavlja na teret.