BEOGRAD - U Srbiji prema nezvaničnim podacima ima između 200.000 i 900.000 nelegalnog oružja, rekao je danas predstavnik MUP Miljko Simović na sednici skupštinskog Odbora za evrospke intergacije koji je prihvatio u načelu Predlg zakona o oružju i municiji.

Obrazlažući članovima odbora predloženi zakon koji je na dnevnom redu današnje vanredne sednice parlamenta, Simović je rekao da je od 1992. bilo pet legalizacija oružja, navodeći da je 2007. legalizovano između 8.000 i 9.000 komada oružja, dok je tokom vanredne situacije 2003. bila jedina uspešna legalizacija kada je prikupljeno 50.000 komada oružja i milion komada municije.

"Na teritoriji Srbije, sive su procene, ima između 200.000 i 900.000 nelegalnog oružja", kaže Simović koji je pomoćnik načelnik Uprave za upravne poslove, navodeći da je to ogroman broj.

Naglasivši da postoji potencijalna opasnost od crnog tržišta, predsednik skupštinskog odbora Aleksandar Senić pitao je o odredbi koja predviđa da se legalizacija raspiše tek godinu dana nakon stupanja na snagu zakona.

Simović je odgovorio da je predviđeno da legalizacija koju će raspisati ministar traje tri meseca.

Prema Simovićevim rečima, problem je što postojećim zakonom nije bila predviđena legalizacija, te se to pitanje rešavalo uredbama.

Predlog zakona o oruzju i municiji, koji naed poslanicima, predvida dva nova uslova za posedovanje oruzja - zdravstvenu ospobnost i opravdan razlog za nabavku oruzja.

Kako se navodi u obrazlozenju predloga zakona, njegovim donosenjem trebalo bi da budu ostvarena dva cilja, prvi je da omoguikasnu kontrolu posedovanja i prometa oruzja, a drugi je da legalnim i savesnim vlasnicima oruzja omogu ga nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozovljene svrhe - lova, sporta, kolekcionarstva I samoodbrane.

Simović je kazao da je Predlog zakona o oružju i municiji usklađen sa direktivama EU i da je novina zdravstvena provera lica koja traže dozvolu za oružje.

Uoči rasprave u parlamentu, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je na sednici prihvatio potvrdivanje više sporazuma među kojima je Sporazum sa Vladom Ruske Federacije o readmisiji.

Odbor je prihvatio potvrđivanje tri sporazuma sa Vladom Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakovo (Republika Srbija) - Lunga (Rumunija) na srpsko-rumunskoj granici, međudržavnog graničnog prelaza Vrbica (Republika Srbija) - Valkanj (Rumunija), kao i prelaza Jaša Tomić (Republika Srbija) - Fenj (Rumunija).