Odluka o ponavljanju slučaja Taton ponovo pred Višim sudom

Tanjug

četvrtak, 13. 02. 2014. u 16:04

Одлука о понављању случаја Татон поново пред Вишим судом
Apelacioni sud u Beogradu naložio je Višem sudu da ponovo odluči o zahtevu branilaca osuđenih za ubistvo Brisa Tatona da se taj sudski proces ponovi

BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu naložio je Višem sudu da ponovo odluči o zahtevu branilaca osuđenih za ubistvo Brisa Tatona da se taj sudski proces ponovi.

Kako se navodi u današnjem saopštenju Apelacionog suda, sudsko veće tog suda 4. februara donelo je rešenje kojim se ukida prethodno rešenje Višeg suda kojim je odbijen zahtev branilaca okrivljenih Ivana Grkovića i Dejana Puzigaće za ponavljanje postupka.

Apelacioni sud vratio je predmet prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Kako se navodi u obrazloženju rešenja Apelacioni sud je ocenio da su žalbe branilaca Grkovića i Puzigaće osnovane jer se njima ukazuje da je prvostepeno rešenje doneto uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

Naime, prvostepeni sud nije postupio po primedbama iz prethodnog rešenja Apelacionog suda u kome je dat jasan nalog da je u konkretnom slučaju potrebno sprovesti izviđaj i pribaviti određene dokaze.

U prvostepenom rešenju nisu dati ni jasni razlozi i konkretno objašnjenje zbog čega dokazi, na koje se branioci okrivljenih pozivaju u svojim zahtevima za ponavljanje postupka, nisu takvog kvaliteta da bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim činjenicama i dokazima mogli da dovedu do odbijanja optužbe, oslobođenja od optužbe ili do osude po blažem krivičnom zakonu.

Kako se navodi u saopštenju Apelacionog suda, Viši sud je ocenio verodostojnost određenih dokaza, iako za to nije bio ovlašćen, i pritom nisu dati konkretni razlozi zbog čega ti dokazi ne mogu da dovedu u sumnju prethodnu odluku tog suda.

Rešenjem Apelacionog suda naloženo je Višem sudu da pri ponovnom odlučivanju sprovede sve izviđajne radnje i pribavi dokaze na koje mu je ukazano, a da nakon toga oceni da li su u pitanju dokazi koji mogu da dovedu u sumnju pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u pravnosnažnoj presudi kojom je okončan postupak čije se ponavljanje traži.

Apelacioni sud takođe je apelovao na medije da ubuduće, zarad pravilnog i potpunog informisanja javnosti, bez zvanične potvrde iz suda ne daju bilo kakve informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku.

Apelacioni sud uputio je apel jer su se pre današnjeg saopštenja tog suda, u medijima pojavile nezvanične informacije o vrsti i sadržini odluke donete u predmetu Taton, a za koje se ispostavilo da nisu tačne.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije