NEKADAŠNjI predsednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić ostaće i dalje u pritvoru. Naime, Viši sud u Beogradu odbio je u utorak predlog odbrane za njegovo puštanje na slobodu uz ponuđeno jemstvo u iznosu od 41.653 evra. Razlog - optuženi bi mogao da pobegne!

Sa predlogom odbrane da se Terziću ukine pritvor uz jemstvo saglasilo se Više tužilaštvo u Beogradu tokom glavnog pretresa 17. januara ove godine, ali je sud ipak odlučio da predlog odbije podsećajući da je Terzić bio nedostupan policiji i sudu gotovo tri godine, iako je znao da se protiv njega vodi krivični postupak.

Terziću je 17. januara počelo suđenje zbog optužbi da je nezakonito prisvojio oko četiri miliona evra od transfera tri fudbalera OFK Beograd. On se posle gotovo tri godine bekstva 11. novembra 2010. godine predao, da bi se ubrzo našao na Vojnomedicinskoj akademiji zbog nesvestice i glavobolje.

Nadležni organi sumnjaju da bi Terzić, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao da pobegne ili da se sakrije, čime bi ponovo postao nedostupan sudu.

Sud nije odlučivao o predlogu Terzića koji se odnosi na polaganje jemstva u vidu konstituisanja hipoteke na nepokretnostima ukupne vrednosti 158.347 evra, jer je našao da se o ovom delu predloga ne može odlučivati budući da mu nije dostavljena saglasnost suvlasnika nepokretnosti koje bi bile založene.