Ljubiša Buha Čume došao je u Prvi osnovni sud da svedoči u postupku protiv Ivane Buhe optužene za lažno svedočenje.

Ivana Buha je tražila da on bude saslušan.

Saslušanje je odloženo zbog zakazane sednice krivičnog odeljenja.

Dok je bio u Sudu
Ljubiša Buha Čume je napao jednog od novinara, jer nije želeo da se fotografiše.

Foto: P.Milošević

Foto: P.Milošević