DUGOVE iz vremena Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije vraćaćemo i narednih decenija. U slučaju obaveza prema Pariskom klubu poverilaca do 2041. godine. Redosled i iznos rata Srbija je usaglasila reprogramom u 2002. godini. Kredite uzimane u doba bivše države verovatno bismo već otplatili da nije bilo prekida u otplati. Od 1992. do 2002. godine "pauzirali" smo isplate poveriocima.

Tokom ove godine Srbija će po osnovu glavnice i kamate na ove zajmove dati 241,64 miliona evra. Po osnovu kredita odobrenih u periodu bivše SFRJ, Srbija duguje još ukupno 1,9 milijardi evra. Dugujemo Svetskoj banci, Pariskom klubu poverilaca, Slovačkoj Republici i Kuvajtu. Reč je o zajmovima koje je SFRJ uzimala tokom sedamdesetih i početkom osamdesetih godina. Zaključno sa 1983, kada su prvi put reprogramirani. Nakon otpisa dela potraživanja Pariskog i Londonskog kluba, Srbiji je ostalo da otplati 6,4 milijarde dolara.


PROČITAJTE JOŠ - Srbija će i naredne DVE DECENIJE grcati u Titovim dugovima: Ostalo nam da platimo još 1,9 MILIJARDI evra


- Raspored otplate je poznat od 2002. godine i nije se tu ništa menjalo - kaže eklonomista Ivan Nikolić. - Nakon 5. oktobra 2000. ušli smo u proces raspodele obaveza među bivšim jugoslovenskim republikama. Svako je nasledio određeni deo obaveza. Mi smo nasledili one koje su nam pripadale po kreditima. Republike su dobile da otplaćuju svoj deo, i to po udelima u potrošnji tih sredstava. Tu nema nekih iznenađenja.


PROČITAJTE JOŠ - Srbija je isplatila 22 miliona evra: Upravo nam je legla nova rata Titovog kredita, evo još koliko godina ćemo plaćati dug


Republike nekadašnje SFRJ, krajem sedamdesetih godina prošlog veka mogle su samostalno da se zadužuju. Srbija se zaduživala najviše. Obaveze nismo otplaćivali čitavu deceniju, pre svega zbog sankcija. Nakon otpisa dela potraživanja Pariskog i Londonskog kluba, došlo se do pomenute cifre od 6,4 milijarde dolara.


MMF BI DA ISPLATIMO LIBIJU

MMF je upozorio Srbiju da što pre reguliše dug prema Libiji. Prema knjigovodstvenoj evidenciji NBS, stanje duga Republike Srbije prema Libiji iznosi 44,66 miliona američkih dolara, po osnovu glavnice i usaglašeno je sa Centralnom bankom Libije na dan 17. maja 2015.

- Dug prema Libiji je poslednji neregulisan dug koji ima Republika Srbija, odnosno poslednji dug za koji još nije dogovorena dinamika otplate - objašnjavaju u Ministarstvu finansija. Početak zvaničnih pregovora je odložen s obzirom na trenutne okolnosti u toj zemlji. Libijska strana je već dva puta otkazivala susrete na kojima je trebalo da se pregovara.