Ako želite duži rok za otplatu keš kredita hitno podnesite zahtev: Dogodine maksimum 7 godina, a uskoro na snazi još niže granice!

K. MALEŠEVIĆ

utorak, 03. 12. 2019. u 19:27

Ако желите дужи рок за отплату кеш кредита хитно поднесите захтев: Догодине максимум 7 година, а ускоро на снази још ниже границе!

Depositphotos

Svi koji žele dodatnu godinu za plaćanje, moraju da se prijave do kraja meseca. Ipak, banke će u pojedinim slučajevima moći da odobravaju dužu otplatu

ZADUŽENjE kod banaka za gotovinu više ne može da se otplaćuje punih deset godine, već samo na osam, a od 1. januara se najavljuju nova ograničenja. Sledeće godine takvi krediti odobravaće se na sedam godina, a od 2021. na još godinu manje.

Svi koji žele duži rok otplate, čime je sama rata kredita niža (ali i ukupna kamata viša), ugovor za kreditiranje moraju potpisati do kraja 2019.


PROČITAJTE JOŠ - Ukroćeno doživotno zaduživanje

Dakle, sa novom godinom, sistematično se smanjuje i broj godina za otplatu zaduženja - u 2020. godini maksimalan rok otplate je sedam godina, dok će naredne rok biti smanjen za još jednu brojku. Ovo ograničenje važi i za potrošačke kredite, osim onih za kupovinu automobila koji će i ubuduće moći da se otplaćuju osam godina. Podrazumeva se, ograničenja važe za novoodobrene kredite.


PROČITAJTE JOŠ - Keš kredit može samo na osam godina

Skraćenje roka otplate kredita posledica je težnje Narodne banke Srbije za sprečavanjem nastanka problematičnih kredita u bankarskom sektoru i predupređivanje finansijske nestabilnosti. Osim toga, cilj je i sprečavanje nekontrolisanog odobravanja nenamenskih kredita stanovništvu na rokove koji nisu u skladu s rizičnošću ove vrste proizvoda i kreditnom sposobnošću svakog pojedinačnog dužnika.

Centralna banka je ograničila i ukupnu mesečnu zaduženost na maksimalnih 60 odsto plate ili penzije. Odnosno, ako neko ima neto zaradu 100.000 dinara, rata ne može da prelazi 60.000 dinara, dakle nešto manje od 500 evra mesečno. Duži rokovi otplate klijentima su donosili nižu mesečnu ratu, čime je mnogima znatno olakšana kreditna sposobnost. Ipak, i pored novih propisa banke će moći da odobravaju kredite s dužim rokovima otplate i dužnicima s višim stepenom kreditne zaduženosti, ali će za njih morati da preuzmu rizik.

- Stepen kreditne zaduženosti dužnika utvrđuje se kao odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda tog dužnika - naglašavaju iz centralne banke Srbije. - Ako banka od 1. januara 2019. godine odobri potrošački, gotovinski ili drugi kredit i time prekorači stepen kreditne zaduženosti od 60 odsto ili je stepen kreditne zaduženosti tog dužnika pre odobrenja takvog kredita bio veći od 60 odsto, biće u obavezi da umanjuje svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice potraživanja od dužnika, sve do konačne otplate tog kredita.

Ipak, značajni pad kamata gotovinskih i refinansirajućih kredita poslednjih godina učinili su da gotovinski nenamenski krediti budu najpopularniji i najprodavaniji bankarski proizvod. Uprvo zbog toga je Narodna banka Srbije reagovala kako ne bi došlo do povećanja teško naplativih kredita bez obezbeđenja, odnosno garancije, a keš-krediti se, po pravilu, obezbeđuju samo menicom. Ovo praktično znači da je domaća centralna banka želela da na taj način smanji rizik usled sve veće zaduženosti stanovništva.

Osim toga, podaci pokazuju da su dužnici u Srbiji izuzetno visoko zaduženi, te da stalno refinansiraju svoje obaveze, a to je moguće samo s dužim periodima otplate. Nakon što klijenti uspeju da vrate dug, dobiju dodatni keš i s dužim rokom otplate uklope se u kriterijum maksimalne mesečne opterećenosti plate, čim se dug i iznos vraćenog novca neprestano povećava. Po svojoj suštini keš-krediti za banku su rizičniji zbog brže procedure, odnosno kraćeg perioda odobrenja, kao i dugog perioda otplate kada nastaju rizici da dužnik usled prezaduženosti ili zbog toga što je ostao bez posla ne može da ga vrati. Da bi neko dobio ovaj kredit dovoljna je potvrda poslodavca o zaposlenju i menica, što je takođe rizično. Na ovu vrstu kredita hipoteka se ne stavlja, to se ne radi nigde u svetu.

- Ove regulatorne novine još jedna su u nizu potvrda kontinuiranog nastojanja Narodne banke Srbije da pravovremeno uspostavi što adekvatnije i sveobuhvatnije normativne okvire za banke, na osnovu identifikovanih pojava na lokalnom bankarskom tržištu i nakon sprovedene kvantitativne procene efekata potencijalnih regulatornih rešenja.

KUPOVINA AUTA NA DUŽI ROK

AKO banka počev od 1. januara 2019. godine odobri potrošački kredit za kupovinu motornih vozila čiji je ugovoreni rok otplate osam i više godina, biće u obavezi da umanjuje svoj kapital. On se izračunava u skladu s propisima za banke radi praćenja ispunjenosti propisanih pokazatelja adekvatnosti kapitala banke. Umanjen kapital odnosi si se za celokupan neotplaćeni iznos glavnice tog potraživanja od dužnika, sve do konačne otplate kredita.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)

Baki

04.12.2019. 11:07

Meni se cini da se stite banke a ne korisnici. Sta da rade penzioneri? Nemaju prava na sve Vrste kredita. Imaju obavezno zivotnoosiguranje kredita. Zbog cega smanjujete rok