TURISTIČKI aranžmani u inostranstvu od 30. jula će se plaćati po zvaničnom srednjem kursu dinara. To je propisano novim Zakonom o trgovini, koji je nedavno usvojila Narodna skupština Srbije. Ovakvo rešenje prihvaćeno je tokom izrade predloga zakona, a na predlog Narodne banke Srbije.

PROČITAJTE JOŠ - UPLATE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE: Kurs "krade" dane odmora

- Na ovaj način rešeno je dugogodišnje pitanje naplate turističkih aranžmana po prodajnim kursevima banaka - ističe NBS. - Rešenjem iz novog Zakona o trgovini, cene turističkih aranžmana postaju u potpunosti uporedive i predvidljive jer neće zavisiti od dnevnih prodajnih kurseva koje utvrđuju banke. Pored toga, turističke agencije, koje su do sada korisnicima aranžmane preračunavale i naplaćivale primenom prodajnog kursa banke kod koje imaju otvoren račun, iako su u praksi devize kupovale po povoljnijim kursevima, neće biti više u mogućnosti da ostvaruju dodatnu zaradu po osnovu kursnih razlika, a na teret klijenata.