Poverenje građana Srbije u domaću valutu raste iz godine u godinu, a dinarska štednja, koja je isplativiji od devizne, na kraju juna ove godine je tri puta veća nego u istom mesecu 2013, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

"Trend rasta dinarske štednje naročito je ubrzan tokom poslednje dve godine, tako da je samo od početka 2018. godine dinarska štednja povećana za gotovo 40 odsto i nastavlja da raste", navela je centralna banka.

Rast poverenja građana u dinar obrazložen je postignutom makroekonomskom stabilnosti i sve boljim perspektivama za razvoj domaće ekonomije.

Kako je istakla NBS, u jula ove godine je dinarska štednja u bankama u Srbiji dostigla nove najviše nivoe i prvi put je premašila 70 milijardi dinara. Devizna štednja takođe beleži rast, iako nešto umereniji, sa 8,4 milijarde evra u junu 2013. godine na 10,4 milijarde evra u junu 2019.

Pročitajte još - Sve provizije na sajtu NBS


U saopštenju se navodi da isplativosti dinarske štednje doprinose, pored niska i stabilna inflacija i relativno stabilnog kursa dinara prema evru, relativno više kamatne stope nego na štednju u evrima i povoljniji poreski tretman dinarske štednje (kamata po osnovu dinarske štednje se ne oporezuje, dok se po osnovu štednje u evrima, oporezuje po stopi od 15 odsto).

"Štednja stanovništva predstavlja značajan izvor finansiranja domaće privrede i građana, odnosno jedan je od pokretača kreditne i privredne aktivnosti u zemlji. Štednjom u domaćoj valuti povećavaju se dinarski izvori finansiranja, čime se daje podsticaj povoljnijim uslovima za privredni rast zasnovan na domaćim izvorima i povećava upotreba dinara u domaćem finansijskom sistemu", ukazala je NBS.

Analiza centralne banke o isplativosti štednje oročene na godinu dana i zanavljane u periodu od šest godina pokazala je da bi štediša koji je svoj ulog od 100.000 dinara štedeo u dinarima na kraju perioda od šest godina (u junu 2019. godine) dobio više od 24.000 dinara (oko 200 evra) više od štediše koji je u istom periodu i uz iste pretpostavke štedeo isti početni ulog u evrima.

U slučaju oročavanja depozita na dve godine dinarska štednja je, kako je navela NBS, isplativija od štednje u evrima u svim posmatranim potperiodima oročenja, dok je u slučaju štednje oročene na tri meseca, dinarska štednja isplativija od štednje u evrima u većini posmatranih potperioda.