Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su na kraju juna 2019. godine 12,14 milijardi evra, što je za 490,5 miliona evra više u odnosu na maj i istovremeno njihov najviši nivo od 2000. godine, od kada se prate podaci.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) takođe su na kraju juna dostigle rekoprdan nivo otkako se vodi ovakva evidencija, i iznosile su 10,14 milijardi evra, što je za 433 miliona evra više nego u maju, objavila je NBS.

Bruto devizne rezerve su u odnosu na kraj juna 2018. godine povećane za preko milijardu evra (1.041,7 miliona evra), i to u periodu kada se država neto razdužila u deviznom znaku za gotovo 1,9 milijardi evra, ističu iz centralne banke.

Navedeno, kako dodaju, ukazuje da su devizne rezerve povećavane po osnovu drugih faktora i to u najvećoj meri po osnovu intervencija NBS na domaćem deviznom tržištu neto kupovinom deviza u iznosu od 1,37 milijardi evra, što je najzdraviji način povećanja rezervi.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 185 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

PROČITAJTE JOŠ - Mali: Pripremamo budžet za 2020, možda i 300 miliona za puteve

"Rast bruto deviznih rezervi NBS iz maja nastavljen je u junu, i to u ambijentu u kojem je država smanjila svoje devizne obaveze u neto iznosu od 290,2 miliona evra po osnovu kredita i hartija od vrednosti emitovanih na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, što je doprinelo daljem smanjenju javnog duga i poboljšanju njegove valutne strukture", navodi se u saopštenju.

Podseća se da je Republika Srbija u junu emitovala prvu državnu obveznicu denominovanu u evrima u iznosu od 1,0 milijarde evra na međunarodnom finansijskom tržištu radi prevremenog otkupa dela dolarskih evroobveznica u ukupnom iznosu od 1,1 milijardi dolara, koje su emitovane 2011. i 2013. godine, a dospevaju u 2020. i 2021. Na taj način stari skupi dug Srbija je zamenila značajno jeftinijim finansiranjem po rekordno niskoj kuponskoj stopi od 1,50 odsto i kamatnoj stopi od 1,6 procenata.

Povećanje bruto deviznih rezervi u junu u najvećoj meri je rezultat priliva po osnovu aktivnosti NBS na međubankarskom deviznom tržištu (653,0 miliona evra), kao i efikasnog upravljanja deviznim rezervama, uobičajenih aktivnosti banaka po osnovu devizne obavezne rezerve, donacija i drugim osnovima (u ukupnom neto iznosu od 140 miliona evra).

Navedeni prilivi višestruko su nadmašili jedinu kategoriju koja je delovala u smeru smanjenja deviznih rezervi - neto odliv po osnovu pomenutog razduženja države od 290,2 miliona evra, kao i u potpunosti amortizovali negativan uticaj tržišnih faktora (ukupno neto 12,3 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 496,7 miliona evra i bio je za 58 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih šest meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 2,78 milijardi evra.

Posmatrano na nivou meseca, vrednost dinara je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je u prvoj polovini 2019. godine zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,2 procenta.

U uslovima snažnijih aprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu u junu, pre svega usled velikog interesovanja stranih investitora za ulaganje u dugoročne dinarske obveznice Srbije, NBS je, u cilju ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa, intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 735 miliona evra, što je najviši iznos mesečne intervencije od kada se one sprovode.

Narodna banka Srbije je u junu, sedmi put u 2019. godini, organizovala dodatnu svop aukciju, na kojoj je u prvom kraku na rok od dve nedelje od banaka svop kupila devize - evre za dinare u iznosu od 25 miliona evra, čime je bankama obezbedila dinarsku likvidnost u iznosu od 2,9 milijardi dinara.

Dodatna aukcija je organizovana kako bi se i na početku novog obračunskog perioda izdvajanja obavezne rezerve banaka nastavilo sa održanjem relativne stabilnosti kratkoročnih tržišnih kamatnih stopa, navodi se u saopštenju NBS.