Ukupan broj nepravilnosti koji je utvrđen kod subjekata kod kojih je DRI izvršio kontrolu u 2018.godini iznosi 217 milijardi dinara, izvestio je danas na sednici Skupštine Srbije predsednik Saveta (DRI) Duško Pejović.

On je naveo da DRI sačinio 436 revizorskih izveštaja, od čega 141 finansijski izveštaj, a da su greške u finansijskom izveštavanju iznosile 195 milijardi dinara, što je 90 odsto svih grešaka.

Deset odsto su, kaže, nepravilnosti koje se odnose na postupke obračuna plata, zarada, javnih nabavki, isplata bez pravnog osnova…

PROČITAJTE JOŠ - PORAŽAVAJUĆ IZVEŠTAJ REVIZORA: Na lokalu 93 procenta nabavki mimo pravila

Posebno je naglasio da ne postoji u dovoljnoj meri interna revizija u javnom sektoru.

Kod donošenja odluke o budžetu utvrdili smo greške gde je više opredeljeno sredstava, na primer, od Ministarstva prosvete za pet fakulteta, a manje po istoj osnovi za tri fakulteta, ili da primanja i prihodi nisu izvršeni u skladu sa upustvom…”, rekao je Pejović.

On je naveo da je kod prihoda i primanja utvrđeno da je pogrešno iskazano 80 milijardi dinara i istakao da je to najveća pojedinačna greška u celom utvrđenom postupku revizije.

Što se tiče napravilnosti kod prihoda, one iznose 1,77 milijardi dinara, a odnose se da lokalne administracije nisu preduzele odgovarajuće mere za naplatu potraživanja na osnovu poreza na imovinu i drugih prihoda, ili da prihodi nisu uplaćivani preko propisanog uplatnog računa.

PROČITAJTE JOŠ - Mimo zakona potrošeno čak 217 milijardi

S druge strane, nepravilnosti kod rashoda ukupno iznose 2,72 milijarde dinara i odnose se na slučajeve isplata bez pravnog osnova, ili da je izvršena isplata, bez validne dokumentacije.

Javne nabavke se ponovo javljaju kao jedan od prepoznatljivih problema u javnom sektoru. Izvršili smo ispitivanje 25,8 milijardi ugovora u javnim nabavkama, od čega smo utvrdili 3,14 milijardi nepravilnosti, ili 12 odsto”, rekao je Pejović.

On napominje da se najveće nepravilnosti odnose na to da su zaključeni ugovori i izvršene isplate, a da nisu sprovedeni postupci javnih nabavki ili da javne nabavke nisu bile ni planirane.

Pejović je potvrdio da je Uprava za javni dug pravilno izvršila svoju aktivnost i ukazuje da se javni dug u BDP-u i dalje smanjuje, ali je i dalje iznad 45 odsto kao zakonskog limita.

Poslanica Srpske radikalne stranke (SRS) Vjerica Radeta rekla je da su radikali detaljno pogledali izveštaj DRI koji, kako kaže, ukazuje na katastrofalni rad pojedinih organa, sudova, lokalnih samouprava.

Ona je pitala predsednika DRI koliko su oni zaista nezavisna institucija i da li je dobro da im finasijski plan, u tom smislu, odobrava Ministarstvo finansija.

Kako ćete onda kontrolisati Ministarstvo finansija”, pitala je Radeta, a interesovalo je i kakav je odnos vlasti prema toj instituciji, da li ih zaista tretiraju kao nezavisne.

Radeta je kazala da je vlast govorila kako su “napravili čudo” u javnim nabavkama, a da se iz izveštaja DRI vidi da “to baš i nije tako”.

Šta se desilo sa predsednikom lokalne samouprave gde ste našli propuste? Da li je njemu falila dlaka sa glave? Nije. Zabrinjavajuće je da vi podnesete 2.000 prekršajnih prijava, a da je više od 1.000 zastarelo. To je nedopustivo. Voleli bismo da zatražite od sudova koje su vase prijave zastarele, pa da malo o tome porazgovaramo”, rekla je ona.

Predsednik Saveta DRI odgovorio je Radeti da "apsolutne nezavisnosti" nigde nema, ali da je "relativna nezavisnost" na viskom nivou.

"Što se tiče Ministarstva finansija oni nam daju saglasnost za kadrovski plan i to nije dobro, i to smo izneli na odboru kao problem", rekao je Pejović.

On je dodao i da ne može da kaže da je negativan odnos vlasti prema DRI.

Precizirao je da se posao revizora ne završava davanjem izveštaja, jer se subjekt revizije obavezuje da otkloni uočene nepravilnosti i da u zakonu nije precizirano do kada to mora biti spovedeno.

"Za neke preporuke je potrebno malo, a za neke dosta vremena za izvršenje. Druge vrste preporuka koje se odnose na završni račun, ne mogu se izvršiti dok se ne završi godina. U našem zakonu nije unet krajnji rok, a u nekim državama je tri, četiri godine. Mislim da bi i mi trebalo to da promenimo", naveo je Pejović.

On je dodao da su plate, javne nabavke u većini problem, a na pitanje da li su vraćena sredstva tamo gde je utvrđen manjak, odgovorio da oni nisu ovlašćeni da daju nalog za vraćanje novca, niti su inspekcija da mogu da nalože.

"Mi možemo samo da ocenimo nepravilnost", ukazao je Pejović.

On je istakao da je DRI podneo 2.165 prekršajnih prijava, kao i 263 krivičnih, od kojih je 129 zastarelo.

Jedan od problema su račuvodstvene aplikacije koje su nepravilne i štetne, dodao je Pejović.

Radeta je polemisala i sa predsednicom Odbora za finansije Aleksandrom Tomić o lokalnim samoupravama i koliko su predsednici opština upućeni u finansije, jer nisu svi ekonomisti i poručila da “ je predsednik opštine nalogodavac budžeta, te da svako zna da ne može da potrosi više od predviđenog budžeta.

Ne branimo svoje opštine, govorimo o vašim opštinama, Stari grad je vaša opština, a (Marko) Bastać je napravio manjak. Mi imamo predsednike opština lekare, agroinženjere…Načelnik pogrešno proknjiži, a on to kao lekar ne zna, a razlog pogrešnog knjiženja može biti neznanje, ali i neki drugi razlog, ali predsednik opštine je taj koji će da odgovara”, rekla je Tomić.

Radeta je odgovorila Tomićevoj da su radikali koalicioni partner u opštini Stari grad ali i da su sa naprednjacima u koaliciji u Požegi. “Svi vaši su pohapšeni, radikali su čisti, tako da nemojte nama te priče”, kazala je Radeta.

Poslanik Stranke moderne Srbije Vladimir Đurić rekao je da 217 milijardi nepravilnosti koji je utvrđen kod subjekata kod kojih je DRI uspeo da izvrši kontrolu ukazuje da javni sektor trpi enormno.

On je ukazao i na 15 milijardi dinara neevidetiranih prihoda uključujući i budžet koji je propusto da evidentira deo od tih 15 milijardi prihoda, što je jednako godišnjem iznosu kapitalnih ulaganja u Ministarstvu odbrane ili dvogodišnjem budžetu za izgradnju na primer jedne bitne putne deonice u Srbiji.

Ti koji su propustili da evidetiraju svoje prihode su verovatno došli po subvencije i dobili ih i opteretili na taj način sve poreske obveznik iz grubosti, nemara i nepažnje, a možda i zle namere“, ocenio je Đurić.