DIREKTOR Republičkog geodetskog zavoda Mr Borko Drašković oglasio se povodom izjava predsednika Saveza samostalnih sindikata Ljubisava Orbovića.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

Proteklih dana medije je preplavila bujica neistina koje je u teatralnom nastupu javnosti plasirao predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović. Bez ikakvog znanja o načinu rada i reformama u RGZ-u, on je izjavio kako ta institucija šikanira 100 zaposlenih koji su donedavno bili u štrajku i to, ni manje ni više, nego na najstrašniji način, premeštanjem na druga radna mesta.

Evo nekih podataka za predsednika sindikata koji je ili zlonameran ili vrlo naivan, pa je sebi dozvolio da mu podmetnu dezinformacije.

U poslednjih mesec i po dana 224 službenika Republičkog geodetskog zavoda su promenila svoje radno mesto. Na potpuno zakonit način, u sklopu svojih nadležnosti i zbog potreba posla direktor RGZ-a doneo je 196 rešenja o premeštaju i 28 naloga za promenu radnog mesta zaposlenih. Premeštanje zaposlenih nije imalo uticaj na njihova mesečna primanja i svi su, na novim radnim mestima, nastavili da rade poslove iz delokruga rada svoje struke. Nijedan zaposleni nije ni na koji način degradiran.

Na nova rešenja žalbu je podnelo manje od 7% onih koji su premešteni, odnosno 15 zaposlenih, a četiri žalbe su već odbijene. Među 224 zaposlena koju su promenili radna mesta samo je pet osoba koje su bile članovi štrajkačkog odbora. Njih troje je izjavilo žalbu, jedna je odbijena, a dve se još uvek razmatraju. Preostalih dvoje članova štrajkačkog odbora, koji su dobili rešenja za nova radna mesta, očigledno su zadovoljni novim pozicijama, imajući u vidu da nisu iskoristili svoje zakonom zagarantovano pravo na žalbu. Nije na odmet podsetiti da je štrajkački odbor brojao 25 članova, dakle ni traga šikanjiranju štrajkača.

Neobično je da predsednik Saveza samostalnih sindikata nije upoznat sa najnovijim trendovima u oblasti ljudskih resursa u Evropi, čiji deo želimo da budemo, imajući u vidu međunarodne kontakte koje je koristio u svojim pokušajima da sabotira reformu RGZ-a. Trebalo bi da zna da je rotacija zaposlenih uobičajena mera koja se primenjuje u organizacijama koje prikupljaju i upravljaju osetljivim informacijama, kao što su katastri, banke ili druge finansijske institucije. Jedan od ciljeva te mere je prevencija mogućnosti da zaposleni koriste svoju radnu poziciju radi sticanja protivpravne koristi. RGZ je ovaj metod upravljanja ljudskim resursima prvi put primenio u martu 2016. godine u okviru pilot projekta, a potom praktikovao u nekoliko navrata sa odličnim rezultatima. Rotacija službenika svaki put je donela promene u ustaljene tokove rada službi za katastar nepokretnosti, povećala efikasnost rada i poverenje građana u pouzdanost i kvalitet podataka katastra što pokazuju i statistički podaci koje RGZ redovno objavljuje na svom veb sajtu www.rgz.gov.rs.