SVE se manje novca iz budžeta izdvaja za penzije, a uporedo se smanjuje broj invalidskih i povećava broj starosnih penzija.

Ovo su zaključci Upravnog odbora Republičkog fonda PIO koji ohrabruju sadašnje, a naročito buduće penzionere. Naime, smanjenje dotacija iz budžeta najbolja su garancija za redovne penzije i njihovo povećanje. Prošla je definitivno najbolja u poslednjih 20 godina i najviše raduje što se ovaj trend nastavlja poslednjih godina. Kao glavni razlog povećanja prihoda navodi se uspešna naplata doprinosa.

- Prošle godine u ukupnim prihodima Fonda izvorni prihodi su činili 71,7 odsto - kaže Aleksandar Milošević, zamenik dirketora Fonda. - Kada to uporedimo sa 2012. godinom, kada su izvorni prihodi iznosili samo 51 odsto, vidimo da je prošla godina odlična. Dakle, učešće dotacija iz budžeta beleži pad sa 48 odsto u 2012. na 27,9 procenata u 2018. godini. To upućuje na stabilnost i činjenicu da jača održivost penzijskog sistema.


PROČITAJTE JOŠ - NOVI PROPISI O PIO: Dužnike brišu posle 6 meseci

Dakle, struktura prihoda Fonda ima povoljnu tendenciju iz godine u godinu, odnosno učešće izvornih prihoda Fonda povećava se u odnosu na učešće dotacija iz budžeta.

- Ukupni prihodi i primanja u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 615,99 milijardi dinara i u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je više prihoda za 25,32 milijarde dinara, odnosno 4,3 odsto - rekao je Ivan Mimić, direktor Sektora za finanasijske poslove. - Prihodi i primanja od doprinosa za PIO ostvareni su u iznosu od 441,74 milijarde dinara, odnosno za 36,83 milijarde dinara više nego lane.

To znači da je za penzije iz budžeta prošle godine uzeto za sedam odsto manje nego prethodne godine. Reč je o 12,98 milijardi dinara manje koje nisu otišle za isplatu penzija.

PROČITAJTE JOŠ - PIO FOND: Naknade za porodice preminulih 39.500 dinara 

- Učešće neto penzija u BDP u 2018. godini iznosilo je 10,3 procenta, što je niže od utvrđenog limita učešća po Zakonu o budžetskom sistemu od 11 odsto, a u 2012. godini učešće neto penzija u BDP iznosilo je 12,4 odsto - objašnjava Mimić.


SVE MANjE INVALIDA DIREKTOR Sektora za finansijske poslove Mimić naveo je podatak da se znatno povećava broj starosnih penzionera i da njihovo učešće u ukupnom broju iznosi 63 odsto, a da se smanjuje broj invalidskih penzionera, čije je učešće 16,6 procenata. Porodični penzioneri i dalje učestvuju u visokom procentu sa 20 odsto.

Prošla godina je donela i mnoge zakonske novine, kao i rešenja koja su spadala u domen Fonda. Planirano je da se u 2018. godini sprovedu pripreme za ukidanje obaveze poslodavaca za dostavljanje M-4 obrazaca, odnosno da Fond izrađuje elektronske M-4 obrasce preuzimanjem podataka od Poreske uprave preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

- Stvoreni su formalno--pravni uslovi za realizaciju ovog cilja i sprovedene su tehničke pripreme, tako da će Fond ove godine izrađivati elektronski M-4 bez učešća poslodavca - ističe Milošević. - Od gotovo sedam miliona zahteva koje je Fond primio prošle godine, više od 578.000 odnosi se na zahteve za ostvarivanje prava na penzije i ostala prava iz PIO, što je 8,9 procenata više nego u 2017. godini, i do kraja godine rešeno je 91,8 odsto, odnosno 9,3 procenta više nego prethodne godine.

Direktorka RF PIO Dragana Kalinović navela je da će kao direktor ove institucije biti zadovoljna kada procenat rešenih zahteva u zakonskom roku bude između 95 i 96 odsto i naglasila da ažurnost od 100 odsto neće moći nikada da bude postignuta, jer to ne zavisi samo od Fonda, već i od poslodavaca. Međutim, imajući u vidu činjenicu da je u 2018. godini bilo gotovo 10 odsto više primljenih zahteva i da je isto toliko više nominalno rešeno, ocenila je da je ostvareni procenat zadovoljavajući.


REŠENO VIŠE PREDMETA

FOND je doneo i više rešenja u zakonskom roku, kojih je bilo više.

- Povećanje ažurnosti u donošenju rešenja u zakonskom roku je primarni cilj, a lane je realizovano 90 odsto - kaže Milošević. - Pri povećanom broju zahteva lane je nominalno rešeno 9,3 odsto više predmeta nego prethodne godine, što su donela nova zakonska rešenja.BROJKE

* 578.000 zahteva godišnje primi Fond

* 71,7 odsto prihodi PIO

* 10% učešće penzija u budžetu
* 9,3% predmeta lane rešeno više