U BUDžETU će na kraju godine ostati novca. Ukoliko se privrednici pitaju, makar oni okupljeni oko Srpske asocijacije menadžera, sredstva bi trebalo utrošiti na dalje smanjenje poreza i doprinosa na zarade i poreske olakšice za preduzetničke fondove. I Fiskalni savet veruje da bi sav fiskalni prostor trebalo iskoristiti na smanjenje opterećenja rada i za investicije, pre svega one namenjene očuvanju životne sredine. Jedina se, ipak, pita Vlada, a prema najavama je jasno da će deo ići na veće plate i penzije, a deo na podsticaje privredi.

Još je rano govoriti koliko će novca preteći. Prošle godine se moglo raspodeliti oko milijardu evra, a ove godine, ukoliko ne bude šokova, biće verovatno nešto manje na raspolaganju. Najgrublje procene kažu da bi privreda mogla da računa na "pomoć" od oko 200 miliona evra.

Pročitajte još - Siniša Mali: Biće novca za veće plate i penzije

- Sada je društveni prioritet povećanje životnog standarda i privredni rast - rekao je Nikola Altiparmakov nakon sastanka sa menadžerima. - Budžetski prostor postoji i sada je na Vladi da opredeli koliko će ići na povećanje plata u javnom sektoru, koliko na povećanje penzija, a koliko na rasterećenje privrede. Mi smo za to da se to radi sistemski. Da se najpre usvoji formula za indeksaciju penzija i da se one u skladu sa njom povećavaju. Da bi se zaustavio odliv ljudi, neophodan je rast standarda i privrede. Nemoguće je da imate održive javne finansije u dužem periodu od nekoliko decenija ako nemate dovoljno radne snage i ako imate demografsko starenje.

Pročitajte još - Mali: Srbija spremna da bude članica EU po pitanju ekonomije

Godišnje Srbija gubi oko 60.000 građana. Toliko pražnjenje, uz sve gubitke, dovodi u pitanje i opstanak penzionog i zdravstevnog sistema.

NEDOSTAJU INVESTICIJE

PROBLEM Srbije je nedovoljan privredni rast. Da bismo dostigli stopu od pet odsto, nedostaju nam jače institucije, ali i veće investicije. U Srbiji se ulaže 18 odsto BDP, dok je prosek regiona oko 23 odsto BDP. Analiza pokazuje da zaostaju privatne investicije domaćih kompanija.