Prostor Balkana je veliki imigracioni prostor. Mnogi građani iz regiona u potrazi za boljim životom odlaze u EU da rade za veće dnevnice.

Prema podacima Eurostata, prosečna stopa kompenzacije zaposlenih u Evropskoj uniji, u pogledu zarada, plata i socijalnih doprinosa koje uplaćuje poslodavac, kreće se od 44 evra u okolini Brisela i u Luksemburgu, do ispod četiri evra u tri regije u Bugrskoj.

Prosečna satnica u Evropskoj uniji 2016. godine bila je 22,8 evra.

Satnice su često najviše u regiji u i oko prestonice država. Tu su izuzeci Nemačka, Velika Britanija, Italija, Španija i Grčka.

Prosečna satnica u Sloveniji iznosi 16,1 evra, a u Hrvatskoj 8,6 evra. Najveća prosečna satnica je Danskoj 38,9 Evra i u Belgiji gde se sat rada plaća 38 evra. Na dnu liste su Bugarska sa 4,7 i Rumunija sa 5,1 po satu.

Kako B92 istražuje, na sredini lestvice su R. Irska sa 28,3, Španija sa 19,4