KORISNICI državnog novca uskoro će dobiti dodatne, nezvanične kontrolore. Dok Državna revizorska institucija (DRI) zvanično proverava trošenja budžetskog novca, javni dinar će "na oku" držati i organizacije civilnog društva, predstavnici akademske zajednice, mediji, Skupština i ostale zainteresovane strane. Osim veće otvorenosti podataka, DRI će tokom ove godine raditi i na digitalizaciji poslovanja, pa će i sami revizori lakše pratiti kako državnim dinarom barataju javna preduzeća, opštine, institucije na budžetu...

Veća otvorenost podataka koje o kontrolisanim subjektima poseduje DRI ima dve dimenzije. Jedna je otvaranje postojećih podataka kako bi bili brži, bolji i čitljiviji.

PROČITAJTE JOŠ - DRI: Plaćali prekovremeno na skraćeno radno vreme

- Druga dimenzija je otvaranje podataka koji do sada nisu bili dostupni javnosti, poput odazivnih izveštaja koje kontrolisani subjekti moraju da nam pošalju u određenom roku, kako bi nas izvestili da li su otklonili nepravilnosti koje su revizori utvrdili u svojim kontrolama i postupili po datim preporukama DRI - kaže, za "Novosti", Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor, najavljujući da će objavljivanje odazivnih izveštaja početi od ove godine.

To bi, u praksi, značilo da organizacija civilnog društva putem komentara može da ukaže na loše primere otklanjanja otkrivenih nepravilnosti ili nesvrsishodnosti. Na primer, ukoliko je subjekt revizije u odazivnom izveštaju iskazao da je otklonio otkrivenu nepravilnost ili nesvrsishodnost, a kasnije ponovo nastavio da čini iste ili slične greške. Tako bi, prema rečima Pejovića, sprovođenje preporuka i ukazivanje na postupke korisnika javnih sredstava značajno doprinelo većoj transparentnosti i efikasnosti u trošenju javnih sredstava.

PROČITAJTE JOŠ - DRI: Nijedna lokalna samouprava nije dobila pozitivnu ocenu

DRI će, takođe, imati bolju i sređeniju bazu podataka o datim preporukama korisnicima javnih sredstava i trebalo bi tačno da se zna do kog nivoa je stiglo ispunjenje neke preporuke od strane korisnika.

Duško Pejović Foto Tanjug

U tome će Državnoj revizorskoj instituciji znatno pomoći sistem za automatsko digitalno praćenje postupaka revizije - AMS softver.

- Imaćemo bolje tehničke mogućnosti za sistemsko praćenje sprovođenja preporuka zahvaljujući razvoju prilagođenog softvera za upravljanje revizijama (AMS), čija se nabavka planira za 2019. godinu, a prva primena u 2020. godini - ističe Duško Pejović.


REVIZORSKI TRAG

- PRIMENOM novog AMS sovftvera biće standardizovan revizijski pristup jer će državni revizori koristiti jedinstvene obrasce, pregled revizije biće jasan, a zaposleni će moći da uče iz iskustva, kroz deljenje znanja, jer će imati jednostavan pristup informacijama iz prethodnih i tekućih revizija - objašnjava Duško Pejović. - Ovaj sistem obezbediće poverljivost, integritet i dostupnost informacija, revizorski trag, kao i kontrolu rada po fazama revizije, jer revizor neće moći da pređe na sledeću fazu dok se prethodna ne završi. Državni revizori će, zahvaljujući AMS, brzo i jednostavno pristupati revizorskim dokumentima pohranjenim na centralnom serveru, a sistem će ih podsećati i na pridržavanje rokova u skladu sa zakonskim obavezama.