PRIVATIZACIJA u Srbiji će uskoro "proslaviti" 30. rođendan, ali joj se još ne nazire kraj. Na početku 2019. godine u potrazi za kupcem je još oko 90 preduzeća, u kojima radi najmanje 30.000 radnika. Prema proceni Fiskalnog saveta, u 2018. godini privatizacija je otkočena, broj zaposlenih u neprodatim preduzećima smanjen je za više od 15.000 i napravljeni su temelji da se u sledećih nekoliko meseci promeni vlasništvo u još nekoliko firmi - "Ikarbusu", "Tigru", "Lasti" i FAM-u.

Pročitajte još: Stevanović: Za privatizaciju još oko 80 preduzeća

Lista preduzeća koja su potencijalni rizik za srpske finansije je prepolovljena. Najizazovniji zadaci, napominje Fiskalni savet, ostaju "Resavica", "Petrohemija" i MSK. Kada je reč o firmama koje imaju najviše izgleda da uskoro nađu privatnog vlasnika, Savet objašnjava da je reč o onima koje uglavnom posluju s gubitkom i nalaze se u Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR).


Pročitajte još: Strani investitori: Pozitivni trendovi, nastaviti reforme

- Za dva preduzeća, "Ikarbus" i FAM, po svoj prilici ulazi se u završnu fazu privatizacije iz UPPR-a - ističe Fiskalni savet. - Kineski investitor preuzima dugovanja "Ikarbusa", a američki FAM-a, pa bi, nakon konverzije u kapital, oni postali većinski vlasnici ovih preduzeća, sa ukupno 400 zaposlenih. Za druga dva preduzeća, "Tigar" i "Lastu", ishod je neizvesniji. Nagovešteno je interesovanje nemačkog investitora za "Tigar", dok se za "Lastu" očekuje da bude atraktivna investitorima zahvaljujući višegodišnjem ugovoru o prevozu zaključenim s gradom Beogradom. Ukoliko javni pozivi za privatizaciju u 2019. godini budu neuspešni, ostaje da se do novog vlasnika dođe prodajom imovine iz stečaja.

FAM bi mogao da dobije novog gazdu,foto Tanjug

Fiskalni savet upozorava da najveće troškove i rizik budžetu nose "Resavica", "Petrohemija" i MSK. "Resavica" prima subvencije iz budžeta od oko pet milijardi dinara.

- Dva preduzeća iz petrohemijskog kompleksa "Petrohemija" i MSK su tekuće likvidna i plaćaju svoje obaveze, ali nemaju dugoročnu perspektivu - kaže Fiskalni savet. - "Resavica" i dalje ostaje ogroman problem. Iako se u budžetu godinama predviđa 600 miliona dinara za početak faznog zatvaranja neperspektivnih rudnika, ovi rashodi nisu realizovani i u proces zatvaranja se još nije ušlo. Prema poslednjim informacijama, konačno je konkretizovan plan zatvaranja pojedinih rudnika, u saradnji sa Svetskom bankom, pa ostaje da se vidi da li će se on u 2019. i sprovesti.

PREŽIVLjAVAJU NA "MIŠIĆE"

"JUMKO" i "Trajal" rade za namensku industriju, ali su im rezultati i dalje loši - smatra Fiskalni savet. - Održavaju se u životu zahvaljujući isporukama za vojsku i sredstvima iz Fonda za razvoj. Oba preduzeća su i u 2017. godini poslovala s gubitkom, a nastavljaju i da ne plaćaju struju. Zato iznenađuje da se u javnosti pominju kao uspešna preduzeća, pa i da se poslovanje proširuje, umesto da se preduzeća prestrukturiraju.