GRADOVI i opštine u Srbiji, od 2015. do 2017. godine, za subvencije javnim komunalnim preduzećima dali su ukupno 57,5 milijardi dinara. Čak 72 odsto te sume, 41,3 milijarde dinara, podelilo je osam lokalnih samouprava - Beograd, Kragujevac, Subotica, Pančevo, Grocka, Obrenovac, Smederevska Palanka i Bor. Državni revizori zato su analizirali jesu li sredstva uložena u prave namene i jesu li donela očekivani efekat. Ispostavilo se da je čak 31 milijarda dinara otišla na tekuće poslovanje i pokrivanje gubitaka i nije efikasno upotrebljena.

Lokalne samouprave po pravilu iznose dotacija javnim komunalnim preduzećima tokom godine povećavaju. Ne postoje dokumenti koji bi dokazali da gradovi i opštine analiziraju kako se subvencije koriste, ni po nameni, niti po dinamici.


PROČITAJTE JOŠ: KINEZIMA DAT POSAO: Popravka puta Ub-Lajkovac bez tendera!

- Svega 23 odsto subvencija čine kapitalne, one kojima se poboljšava lokalna infrastruktura - upozorio je Duško Pejović, predsednik Saveta DRI. - Čak 67 odsto ukupnih subvencija u osam posmatranih lokalnih samouprava, tokom tri godine, dato je za gradski prevoz. Četvrtina korisnika subvencija opstala je upravo zahvaljujući dobijenim subvencijama. Tokom ranijih revizija susretali smo se i sa slučajevima da su subvencije dobijala javna komunalna preduzeća koja su na kraju godine poslovala sa profitom, i to većim od subvencija. Dešavalo se da čak određeni deo te dobiti ne uplate u lokalni budžet, pa on na kraju bude oštećen po dva osnova. Naš nalaz je i da lokalne samouprave nisu posvećivale dovoljno pažnje mišljenju građana o kvalitetu komunalnih usluga javnih preduzeća.

Tokom tri posmatrane godine za javni prevoz Beograd, Pančevo, Kragujevac i Subotica dali su 27,7 milijardi dinara. Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" potrošilo je 96 odsto te sume - 26,7 milijardi dinara. Osam posmatranih lokalnih samouprava svega dva odsto subvencija, 800 miliona dinara, dalo je za vodovod i kanalizaciju. Za sport i kulturu otišla je 2,1 milijarda dinara.

- Subvencije za vodovod i kanalizaciju se iz godine u godinu smanjuju, za sport i kulturu stagniraju, a za javni prevoz se povećavaju - dodaje Pejović. - Utvrdili smo da Beograd nije odvojio iznose subvencija za prevoz koje se odnose na povlašćeni prevoz građana. Sve vodi pod subvencijama za javni prevoz, a u pitanju su dve odvojene stvari. Kontrolisani gradovi i opštine nisu uspostavile adekvatnu kontrolu subvencija i to stvara rizik da sredstva nisu upotrebljena adekvatno. Sistem izveštavanja je više formalne prirode.


PROČITAJTE JOŠ:
ALARMATNO: Tek svaka peta čašica alkohola legalna

ZA PLATE I KOMUNALIJE

- Među primerima navodi se i slučaj "Šumadija sajma" iz Kragujevca, kojem su, rešenjima gradonačelnika iz aprila, maja i decembra 2015, uvećane tekuće subvencije u ukupnom iznosu od 10,8 miliona dinara. I to 6,5 miliona za zarade zaposlenih, za ostatak nije navedena namena...

Beograd je za SRC "Tašmajdan" u 2015. Odlukom o budžetu planirao subvencije u iznosu od osam miliona, dok je poslednjim rebalansom uvećao iznos na 34 miliona dinara - za finansiranje rada ledene dvorane u iznosu od 14 miliona i 20 miliona za izmirenje duga "Infostanu"...