Traže političare među klijentima

D. I. KRASIĆ

31. 05. 2018. u 20:02

Građani u bankama moraju da popune upitnik zbog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ko ne popuni, ne može da koristi račune. Fokus na funkcionerima

Траже политичаре међу клијентима

foto P.Milošević

UPITNICI, koji su dočekali klijente na šalterima pojedinih banaka, zbunili su građane od kojih je zahtevano da odgovore na neobična pitanja. "Da li ste vi, ili član vaše uže porodice funkcioner; Kako je stečena vaša imovina - iz radnog odnosa, prodajom nekretnina, poklonom, nasledstvom...; Da li ste na funkciji u državnoj instituciji; Da li ste generalni direktor, član odbora firme; Koliki priliv gotovine očekujete na mesečnom nivou na svoj račun..." - samo su neka od brojnih pitanja koja se protežu na pet, šest stranica.

- Podaci o ličnosti koje banka prikuplja posredstvom ovog upitnika imaju za svrhu upoznavanje klijenta, a u vidu obaveze propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ostalom zakonskom regulativom Republike Srbije, kao i aktima matične banke - navodi se u obrazloženju upitnika jedne banke, uz napomenu da je klijent u obavezi da na zahtev banke dostavi sve neophodne važeće informacije i dokumentaciju. Jer, ako odbije da popuni ovakav upitnik i time banku spreči da prati njegovo poslovanje, neće moći ni da otvori račun u banci. A, ukoliko ga već ima, banka je dužna da ugovor - raskine.

Neke banke svoje klijente "love" po ulasku u filijalu, poturajući im papirne upitnike na popunjavanje za vreme čekanja u redu pred šalterom. Druge su javno "okačile" upitnike na svoje sajtove.

- Novina u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čiji je predlagač Ministarstvo finansija, i koji je počeo da se primenjuje 1. aprila 2018. jeste, između ostalog, i definicija domaćeg funkcionera, uljučujući i člana njegove uže porodice i njegovog bližeg saradnika. Navedenim Zakonom je propisana obaveza za banke da primenjuju dodatne mere kada su u pitanju domaći funkcioneri, te je, s tim u vezi neophodno da banka i utvrdi da li klijent spada u tu grupu - rečeno je "Novostima" u Narodnoj banci Srbije. - Ova obaveza je propisana u skladu s međunarodnim standardima, pre svega, s univerzalnim preporukama FATF (Financial Action Task Force), međunarodnog tela koje je obrazovano s ciljem efikasne borbe protiv sprečavanja pranja novca. Prema tome, ova obaveza banke nije nikakav nalog NBS, već obaveza utvrđena novim Zakonom o sprečavanju pranja novca.

Međutim, kako ukazuju u NBS, ova obaveza se pre svega odnosi na uspostavljanje poslovnog odnosa s bankom, odnosno banka ne može da proizvoljno traži ove podatke ako se s građaninom ne zaključuje ugovor ili nema zaključeni ugovor ili već raspolaže podacima da je klijent funkcioner, po uvidu u registar Agencije za borbu protiv korupcije.

NBS PRATI ANKETIRANJE

OVE upitnike banke samostalno kreiraju u skladu sa svojom poslovnom politikom, kako bi upoznale klijente na najbolji mogući način, a u cilju adekvatnog praćenja njihovog poslovanja.

- Ipak, sadržina takvog upitnika mora biti u skladu s propisima i ne može sadržati pitanja koji nisu primerena navedenim obavezama iz zakona. NBS će pažljivo pratiti primenu propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (2)

Zoran

31.05.2018. 20:10

Inače, reč je o američkom obrascu i svi podaci idu direktno u SAD. Toliko o demokratiji i slobodi u Srbiji...

igor

31.05.2018. 23:32

Banke podmecu u taj upitnik i izjavu koju klijent mora da potpise da je saglasan da sve te njegove podatke moze da obradjuje svako kome banka odluci da ih dostavi tj.sa kim banka ima ugovore o poslovnoj saradnji.