U TRCI za "Galeniku" ostala je samo kompanija Aelius iz Luksemburga, ogranak brazilskog giganta EMS S.A. Komisija za sprovođenje postupka prodaje kapitala beogradske fabrike lekova predložila je Ministarstvu privrede da odobri dalje učešće u postupku kompaniji Aelius i odbaci prijavu "Amikus SRB" Beograd.

Kako piše u saopštenju Ministarstva privrede, otvaranje finansijske ponude kompanije Aelius predviđeno je za četvrtak, 26. oktobra.


Pročitajte još - Kako je uništavana "Galenika"


- Komisija je ovu odluku donela na sednici, nakon što je pregledala dopunjenu dokumentaciju i konstatovala da ponuđač Aelius Luksemburg, povezano lice kompanije EMS S.A. Brazil, ispunjava kvalifikacione uslove u skladu sa Javnim pozivom - saopštilo je Ministarstvo privrede. - Ponuđač "Amikus SRB" d.o.o. Beograd, povezano lice Investicionog fonda HBM Švajcarska, nije dostavio traženu dokumentaciju.


Pročitajte još - "Galeniku" merka 10 kompanija!

Kompanija Aelius, koja će gotovo izvesno postati vlasnik "Galenike", deo je EMS S.A. iz Brazila, najveće farmaceutske kompanije u toj zemlji. Ona je osnovana sredinom pedesetih godina prošlog veka, zapošljava 4.500 ljudi, a u 2012. prihod joj je iznosio 2,8 milijardi dolara. Prisutna je u više od 30 zemalja, kroz zajednička ulaganja ili strateško partnerstvo sa drugim kompanijama.