Pod naponom trećina cene

sreda, 30. 08. 2017. u 12:02

Под напоном трећина цене

Shutterstock

Domaće kompanije još ne kupuju električnu energiju na berzi, za razliku od strane konkurencije

SKOK cena energenata za privredu znači - skuplji krajnji proizvod. U nekim sektorima cene električne energije učestvuju sa skoro trećinom, 30 odsto, u proizvodnoj ceni. Kompanije, međutim, nisu bespomoćne po ovom pitanju. Naprotiv, od momenta liberalizacija tržišta kupci imaju pravo da sami biraju snabdevača.

Pravo na garantovano snabdevanje po cenama koje reguliše Agencija za energetiku (AERS), imaju samo domaćinstva i mali kupci. Svi ostali kupci na srednjem i visokom naponu, imaju mogućnost izbora snabdevača strujom, a samim tim i kupovinu po tržišnim uslovima.

- Ugovaranje se radi na godišnjem nivou, a cena električne energije je opredeljena količinama, dinamikom i načinom plaćanja - objašnjava Miroslav Lutovac, direktor sektora industrije Privredne komore Srbije. - Još jedna povoljnost postoji za industrijske potrošače, a to je kupovima na SPOT tržištu. Međutim, kod nas je problem što industrijska preduzeća u domaćem vlasništvu nemaju dovoljno saznanja a ni iskustava u kupovini struje na berzi. One tradicionalno pribegavaju kupovini u tom trenutku najpovoljnijeg ponuđača. Privredna društva dominantno osnovana ili u vlasništvu inostranih korporacija već tržišno razmišljaju i tu su u prednosti u odnosu na domaću privredu. Tako da cena nije regulisana na državnom nivou, već je to u domenu poslovodstva jedne kompanije. Bez obzira na to što su mali kupci i domaćinstva zaštićeni i oni mogu da se okrenu tržištu i kupovini na bazi ponude i potražnje.

Srbija je upisala svoje energetske prioritete u Strategiju do 2023. godine. U segmentu povezivanja sa regionalnim tržištima, planira se transbalkanski koridor, tačnije završetak njegove prve faze.

- U planu je izgradnja novog termoenergetskog postrojenja Kostolac B3 kao preduslova energetske sigurnosti i samodovoljnosti u elektroenergetskom sektoru - dodaje Lutovac. - Predviđena je izgradnja vetroparkova, biogasnih postrojenja i drugih obnovljivih izvora energije. U delu gasne infrastrukture, gradiće se gasovod Niš - Dimitrovgrad uz povezivanje sa Bugarskom kao prioritet svih prioriteta. U daljoj perspektivi je interkonekcija sa Hrvatskom i Rumunijom.

Strategija je nadležnima dala u zadatak i da dostignemo da u ukupnoj potrošnji energije, 27 odsto stiže iz obnovljivih izvora energije. Obećava se smanjenje emisije gasova i praškastih zagađujućih materija u vazduhu kroz uvođenje i zamenu novih tehnologija u toplane gradske i opštinske, na bazi energenata iz obnovljivih izvora energije. U sektoru potrošnje i distribucije cilj je smanjenje gubitaka i podizanja nivoa naplate kroz implementaciju projekata smart grid i smart metering.

- Pored energetike kao velikog zagađivača, rudarstvo je još jedna delatnost koja ima značajan pritisak na životnu sredinu - kaže Lutovac. - "Elektroprivreda Srbije", kao kompanija koja upravlja rudnicima uglja, paralelno sa eksploatacijom radi i rekultivaciju devastiranih površina. Međutim, ostali rudarski kompleksi u Srbiji imaju nasleđeno istorijsko zagađenje i rudnički otpad koji nije adekvatno zbrinut te Srbiji predstoji iznalaženje izvora finansiranja i optimalnih rešenja za sanaciju jalovišta i napuštenih rudnika. Ali i konzervaciju pojedinih podzemnih rudnika uglja kada je u pitanju energetski segment.

POSAO SU PODZAKONI

ZAKONOM o energetici Srbija je preuzela odredbe trećeg energetskog paketa, čime je stvorila uslove za sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje električnom energijom i prirodnim gasom, uravnoteženi razvoj sektora u cilju obezbeđivanja potrebnih količina energije za zadovoljavanje potreba kupaca energije. Preuzeli smo sve direktive trećeg energetskog paketa, ali još sekundarno zakonodavstvo nije implementirano u dovoljnoj meri i tu predstoji najveći zadatak Srbije u narednom periodu.

ENERGETSKI MENADžMENT

USVAJANjEM Zakona o efikasnom korišćenju energije stvorili su se uslovi za organizovan način praćenja potrošnje energije, uvođenjem sistema energetskog menadžmenta. Podstiče se razvoj tržišta energetskih usluga odnosno rad ESCO kompanija. Propisuju se očekivane uštede, ali u ovoj fazi nema kaznenih mera. One će biti uvedene u narednom periodu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije