PRVI kandidati za upravnike zgrada u klupe će sesti 25. maja. Obuka u Privrednoj komori Srbiji koštaće ih 30.000 dinara, a pre nego što polože ispit za licencu moraće da odslušaju 50 časova kursa. Obuka će trajati sedam dana, a na spisku predavača je 12 osoba, među kojima su diplomirani pravnici, ekonomisti i stručnjaci za nekretnine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o načinu polaganja ispita i uslovima za sticanje i oduzimanje licence po kojem će se obuka sprovoditi na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. U njemu piše da je PKS dužan da najmanje dva puta godišnje organizuje polaganje ispita.

- Ispit se polaže u dva dela, pismeno i usmeno. Test će imati 40 pitanja i kandidat će na njemu moći da osvoji maksimum 100 poena - navedeno je u Pravilniku. - Da bi položio test, moraće da odgovori tačno na 70 odsto pitanja. Oni koji polože pismeni deo, usmeno će morati da pokažu znanje odgovarajući na dodatnih 12 pitanja, odnosno po četiri iz svake oblasti. Za prolaz će im biti dovoljno osam tačnih odgovora.

Teme o kojima će učiti profesionalni upravnici su upravljanje zgradom, pravni, finansijski i administrativni aspekti upravljanja, osiguranje od odgovornosti profesionalnog upravnika, kultura i kvalitet stanovanja, arhitektonske karakteristike zgrade. Predavači će im govoriti i o održavanju zgrade, energetskoj efikasnosti, bezbednosnim procedurama, osiguranju od odgovornosti upravnika. Značajno poglavlje posvećeno je i komunikaciji. Kako bi naučili da "pročitaju" ponašanje budućih klijenata, kućepazitelji će se obučavati i o neverbalnoj komunikaciji, a moraće da nauče i poglavlja poput "slušanje kao veština komunikacije", "grupna komunikacija", "grupno donošenje odluka", "grupni konflikt", kao i "vođenje sastanka". Uslov za sticanje zvanja profesionalnog upravnika je srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Ovom delatnošću mogu da se bave svi oni koji imaju najmanje srednju školu u trajanju od četiri godine, koji polože ispit i nisu osuđivani za neko krivično delo koje ih čini nedostojnim za obavljanje te funkcije. Profesionalni upravnici sa licencom će moći da se zaposle u nekoj firmi koja se bavi ovom delatnošću, moći će sami da osnuju firmu ili da se uz minimalna ulaganja registruju kao preduzetnici i sami za sebe obavljaju taj posao.


ODUZIMANjE LICENCE

LICENCIRANI profesionalni upravnik je u obavezi da najmanje jednom godišnje PKS dostavi važeću polisu osiguranja, odnosno informaciju o svakoj promeni u zaključenom ugovoru o osiguranju. Ukoliko to ne učini, biće mu oduzeta licenca. To mu sleduje i ako sud časti PKS utvrdi da je učinio težu povredu profesionalnih standarda i etičkih normi ponašanja. Ista sankcija mu je namenjena i ukoliko u postupku pred nadležnim organima bude utvrđeno da je svojim radom namerno, odnosno očiglednom nepažnjom naneo štetu tokom obavljanja i u vezi sa obavljanjem posla profesionalnog upravnika.